Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Ulla Tiililä

Kohti kielellistä osallisuutta

Ulla Tiililä

Kokemus yhteiskunnallisesta osallisuudesta on monen tekijän summa, jossa kielellä on suuri merkitys. Ajankohtainen teos tarkastelee osallisuutta ja sen riskitekijöitä monesta näkökulmasta ja monitieteisesti.

Julkaisuja

Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus -kirjan kansi.

Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli palvelee myös tasa-arvoa

Ulla Tiililä

Hallintolain 9. pykälä edellyttää viranomaisten kielenkäytöltä asiallisuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Miltä sukupuolitietoinen ja erityisesti sukupuolineutraali kieli näyttää hallintolain vaatimusten näkökulmasta? Sukupuolittunut ja seksistinen kieli on laaja ja monitahoinen ilmiö. Tässä kirjoituksessa katse rajataan pääosin mies-loppuisiin ammattinimikkeisiin.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Viestintä on tärkeä osa kriisinhallintaa

Aino Piehl, Ulla Tiililä

Tavallisissa oloissa asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä viestintä säästää aikaa ja rahaa. On silti myös tilanteita, joissa hyvä viestintä on elintärkeää. Kriisioloissa viestinnän onnistuminen voi vaikuttaa jopa koko väestön selviytymiseen.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Virkakielityön periaatteet: työtä kielen parissa ihmisten hyväksi

Ulla Tiililä

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on viranomaisten ja julkisten palvelujen kielen eli virkakielen asiantuntemuksen keskus Suomessa. Kotuksen virkakielityö perustuu hallintoa ohjaaviin säädöksiin ja arvoihin, tutkimukseen ja kokemukseen. Toiminnassa pureudutaan enemmänkin virkakielen ongelmien syihin kuin oireisiin.

Kielimuodot

Monipuolisesti tekstilajien ja selkokielen maailmasta

Ulla Tiililä

Hyvä ja toimiva kieli on aina arvioitava tapauskohtaisesti, siis tekstilajeittain. Tähän yhä vahvistuneeseen tekstilajinäkökulmaan vastaa …

Julkaisuja

Mitä on asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä virkakieli?

Ulla Tiililä

Kun virkakielestä puhutaan, puhutaan usein sen selkeydestä. Hallintolaki määrittelee lisäksi hyvän virkakielen ominaisuuksiksi asiallisuuden ja ymmärrettävyyden. Mutta mitä asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys oikeastaan tarkoittavat kielestä puhuttaessa?

Virka- ja lakikieli

Verbaaliset sormenjäljet
Kielentutkimus huijausten ja rikosten tutkinnassa

Ulla Tiililä

Kielentutkijan ammattitaidolle on monenlaista kysyntää, eikä se kaikki aina liity viestintään tai kielenhuoltoon: joskus tutkija voi saada toimeksiannon poliisilta. Tällaisiin asioihin liittyvää työtä kutsutaan forensiseksi kielentutkimukseksi.1

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Kielikäsitykset hyvän virkakielen esteenä

Ulla Tiililä

Virkakieli ei parane vain pykäliä säätämällä. Sen parantamiseksi olisi aivan ensimmäiseksi ymmärrettävä, että hallinto toimii lähes läpeensä kielen ja tekstien varassa.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Seminaari virkakielestä ja kirjoittamisesta

Ulla Tiililä

Tietojärjestelmistä ja kirjoittamisesta puhuttiin seminaarissa, joka järjestettiin 14.1.2014 osana Kotimaisten kielten keskuksen ja valtiovarainministeriön Avoin …

Virka- ja lakikieli

Tekstilajit kielenhuollossa

Ulla Tiililä

Tekstilaji eli genre vaikuttaa olennaisesti viestintään. Mutta millä tavalla tekstilajit vaikuttavat kielenhuollossa? Onko kyse mullistavasta uutuudesta vai vanhasta ja tutusta asiasta?

Tekstit, tekstilajit ja tyyli