Tietojärjestelmistä ja kirjoittamisesta puhuttiin seminaarissa, joka järjestettiin 14.1.2014 osana Kotimaisten kielten keskuksen ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeen yhteistyötä. Virkakielihän ei useinkaan ole tulosta yksittäisen virkailijan kyvyistä ja asenteista, vaan  monet  ongelmat johtuvat kirjoittamiseen liittyvistä teknisistä järjestelmistä ja niiden rajoituksista. Ilman järjestelmien ja valmiiden vakiotekstien apua ei kuitenkaan olisi mahdollista laatia niitä miljoonia tekstejä, joita hallinnossa nykyään on tehtävä. Seminaarissa keskusteltiin siitä, miten tietojärjestelmät vaikuttavat viranomaisten tuottamiin teksteihin ja virkakieleen. Tilaisuudessa muistutettiin, että kehitystyö on aloitettava jo tietojärjestelmien hankintavaiheessa: järjestelmistä tehtävien sopimusten olisi sallittava vakiotekstien muutokset joustavasti ja kohtuuhintaan.

Aihetta käsiteltiin kahden paneelin ja alustusten voimin, ja keskustelijoina oli eri alojen tutkijoita ja virastojen asiantuntijoita, esimerkiksi Kelasta, Kevasta ja Oikeusrekisterikeskuksesta. Tilaisuuden tavoitteena oli tuoda ensimmäistä kertaa näkyväksi vakioteksteihin pohjautuva kirjoittaminen. Ilmiötä ei ole tunnettu hyvin edes virastojen sisällä, minkä vuoksi esimerkiksi kehittämistoimet on saatettu suunnata väärin. (Aiheesta enemmän Kielikellossa 3/2005.)