Opiskelija Harri Töysä oli tiedustellut sopivia suomenkielisiä vastineita semiotiikan termeille firstness, secondness ja thirdness. Kysyjä itse oli ehdottanut vastineita ensiys, toiseus ja kolmuus. Lautakunta päätti suosittaa samalla tavoin muodostettuja sanoja ensiys, toiseus ja kolmannuus.