Termeillä tarkoitetaan multimediasovelluksia, joiden sisältämä tieto tai opetussisältö on esitetty viihteellisessä muodossa. Suomenkielisiksi vastineiksi voisivat käydä opetusviihde ja tietoviihde.