Kysymys

Mikä on sopiva suomenkielinen termi esimerkiksi Powerpoint-ohjelman ”slaidille”? Puheessa kuulee muun muassa sanoja kalvo, dia ja ”slaidi” (vrt. englannin slide).

Vastaus

Aihepiirin suomenkielinen sanasto saattaa tosiaan jäädä vieraaksi, jos tietokoneessa on vain englanninkielinen ohjelmaversio. Powerpointin ”slaidi” tai ”sivu” on suomeksi dia.

Esitystekniikoiden kehityksen myötä suomen dia-sanalla on nykyään siis kaksi eri merkitystä. Vanhastaan dia on tarkoittanut diakuvaa eli ”erityisellä laitteella katseltavaa tai valkokankaalle heijastettavaa läpinäkyvää valokuvaa” (Kielitoimiston sanakirja). Sen rinnalla on käytetty myös sanaa diapositiivi. Ilmaus tuli suomeen ruotsin ja saksan kautta, ja alkuosan lähtökohtana siinä on kreikan etuliite dia- ja vastaava prepositio diá ’läpi, kautta’.

Toiseksi dia-sanaa käytetään tietotekniikan alalla puhuttaessa esitysgrafiikkaa hyödyntävän esityksen yksittäisistä osioista. Esimerkiksi Powerpoint-diat ovat tällaisia esityksiä, jotka voivat sisältää tekstiä, kuvia, taulukoita, ääntä, videota ym. Sana dia esiintyy suomenkielisessä Powerpointissa esimerkiksi Diaesitys-valikon nimessä, mutta myös tulostustoiminnon teksteissä. Powerpoint-esityksen laatija suunnittelee, laatii tai valmistaa sekä muokkaa dioja.

Myös sanaa kalvo käytetään jonkin verran samassa merkityksessä, ja se on puolestaan siirtymää piirtoheitinkalvojen kaudelta. Dia-sana on kuitenkin yleisempi ja vakiintuneempi tapa puhua Powerpointin ”sivuista”.

Käytössä on myös englannin slide-sanasta suomen suuntaan mukautettu ”slaidi”. Se on kuitenkin puhekielinen ja tyyliltään hyvin arkinen.