Siirry sisältöön

Sanat

Palauttaa ja melkein

Marjatta Palander

Mitä voidaan palauttaa? Verbillä palauttaa on Nykysuomen sanakirjan ja Kielitoimiston sähköisen sanakirjan mukaan merkitykset ’saattaa …

Merkitys

Miehen tie

Matti Vilppula

Kielikellon edellisessä numerossa pohdittiin mm. sitä, voidaanko mies-loppuisia ammattinimikkeitä pitää sukupuolineutraaleina. Näkökulma oli nykykielessä. Vähemmälle …

Sanojen taustaa

Ollaanko sairaana lomalla?

Kaino Laaksonen, Lauri Virta

Sairaana oleva voi jäädä työstä sairauslomalle, jos lääkäri harkitsee sen tarpeelliseksi. Viime aikoina on alettu …

Sananvalinta

Ylämummo värähtelee

Jenni Viinikka

Epätasa-arvoiset asenteet näkyvät kielen kehityksessä, jossa joidenkin feminiinisten sanojen merkitys muuttuu väheksyväksi. Parhaillaan erityisen suosittu on sana mummo. Meneillään on varsinainen kielellinen mummobuumi, jossa kiteytyy niin sukupuoleen kuin ikäänkin kohdistuvia asenteita.

Merkitys

Johtaako vähäinen liikunta lihomiseen?

Heikki Hurtta

Kun lehdessä kirjoitetaan, että ”peruttu lento ei estänyt avun perillemenoa”, ymmärrämme kyllä lauseen merkityksen. Lähemmin tarkastellen ilmaus on kuitenkin ajatukseltaan epäjohdonmukainen. Ongelmana tällaisen kaltaisissa tavallisissa rakenteissa on määritteen ja pääsanan suhde.

Rakenteet

Volgan vasen ranta

Leija Arvassalo, Esa-Jussi Salminen, Sami Suviranta

Käsitteet vasen ja oikea menevät usein lapsilta sekaisin, eikä aikuisenkaan ole niitä helppo hahmottaa. Mistä voi tietää, kummalla puolella on joen vasen ja kummalla oikea ranta?

Merkitys

Löytää ja löytyä

Arja Lampinen

Verbien löytää ja löytyä merkitys on englannin vaikutuksesta suomessakin laajentunut. Joskus niiden avulla luodaan tekstiin kohteliasta sävyä, mutta kaikkiin yhteyksiin ne eivät sovi. Miksi? Asiaa selvittää Turun yliopiston kielikeskuksen suomen kielen lehtori Arja Lampinen.

Sananvalinta

Saako olla ironiaa?

Toini Rahtu

Ironialla ilmaistaan jotain kielteistä, mutta kätketysti ja monimielisesti, ja siksi sen tulkinta ei aina ole helppoa. Käsitykset ironianviljelyn sopivuudesta erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin kietoutuvat monenlaisiin käytösnormeihin ja kielellisiin odotuksiin.

Merkitys

Kansaneläke-etuus – politiikkaa pienillä sanoilla?

Ulla Tiililä

Yhdyssanat ovat tyypillisiä suomen kielelle, mutta kielenhuoltaja löytää teksteistä turhiakin yhdyssanoja tai yhdyssanojen osia. Suunnittelutoiminnan tilalle suositellaan pelkkää suunnittelua ja kodinhoitotoimintakin voisi olla pelkkää kodinhoitoa. Turhien yhdysosien karsiminen ei ole pelkkää kosmeettista korjailua, sen hoksaavat myös valveutuneet kielenkäyttäjät.

Tunteet ja asenteet

Oletko ystävä, tuttava vai kaveri?

Mirja Pitkänen

Sanastontutkimus on vanha ja perinteikäs kielentutkimuksen ala. Kielen sanat eivät ole irrallisia yksiköitä, vaan ne muodostavat erilaisia kenttiä, joissa sanojen merkitykset kytkeytyvät toisiinsa vaihtelevin tavoin. Synonymia eli samamerkityksisyys on useimmille tuttu termi. Esimerkkinä synonyymisista sanoista mainitaan usein mänty, honka ja petäjä, jotka viittaavat samaan puuhun. Lähemmin tarkastellen niiden merkityksessä on kuitenkin tyyliin, murteeseen, aikakauteen yms. liittyviä eroja. Mirja Pitkänen on tutkinut erilaisten ystävyyttä ilmaisevien sanojen muodostamaa merkityskenttää. Myös niiden samamerkityksisyys on vain pintapuolista, sillä ei ole samantekevää, minkä sanan valitsee missäkin tilanteessa.

Merkitys