Mikä on puisto? Viheralueesta laajentuneenakin puistoon sisältyy jonkinlainen mielihyvä – huvipuisto yms. Nurinkurisia ovat parkkipaikkojen nimittelyt pysäköintipuistoiksi, peltihallialueitten nimittelyt yrityspuistoiksi jne. Uusin puisto (lehtitietojen mukaan) on Vihtiin suunnitellun  louhosalueen nimittäminen maa-ainespuistoksi! Ovatko kaatopaikat  ainespuistoja? Jotain rajaa.

Riitta Manka
Nurmijärvi


Toimituksen kommentti

Sanan puisto merkitys on englannin park-sanan mallin mukaan laajentunut; englannissa sanalla on myös mm. merkitykset ’varastoalue’ ja ’kokoamispaikka’. Kielitoimiston sanakirjassa laajeneminen on esitetty sana-artikkelin kohdassa 2:

puisto
1. puita kasvava (taajamissa us. istutuksin koristettu) oleskelu-, virkistys- t. luonnonsuojelualue. Kaupungin puistot. Kirkkopuisto. Leikki-, urheilupuisto. Kansallis-, luonnonpuisto.
2. jtak toimintaa tms. varten rakennettu alue. Huvipuisto. Tiedepuisto. Veistospuisto.

Tästä huolimatta puisto tosiaankin luo yhä ensisijaisesti mielikuvan virkistysalueesta, ja sanan käyttö erilaisista varastoimisalueista voi olla ”tarkoituksellisen hämäävää”, kuten Taru Kolehmainen on arvellut Kieli-ikkunassaan Puuttomia puistoja(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomissa 18.10.2005 ollut kirjoitus on luettavissa  Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla).