Kysymys: Millaista on allergiaystävällinen hiusväri? Mitä sana allergiaystävällinen tarkoittaa?

Vastaus: Sana allergiaystävällinen ilmauksessa allergiaystävällinen hiusväri on merkitykseltään hämmentävä. Osiensa perusteella sen merkitys olisi lähinnä ’allergiaa edistävä’, vaikka tarkoitus on  ilmaista aivan  päinvastaista: allergikoille sopivaa, allergiaa  aiheuttamatonta. Sana ystävällinen esiintyy monien yhdyssanojen jälkiosana mm. merkityksissä ’johonkin myönteisesti suhtautuva, jotakin suosiva tai edistävä’, esim. kulttuuriystävällinen ’kulttuuria suosiva, edistävä’,  ihmisystävällinen  ’ihmisiin ystävällisesti suhtautuva’, lapsiystävällinen ’lasten tarpeet huomioon ottava’. Monesti sana ystävällinen yhdyssanan loppuosana kuitenkin olisi kuitenkin korvattavissa ilmaisevammilla sanonnoilla, esim. ”vesistöystävällinen” (pesuaine) olisi paremmin ympäristöä tai vesistöä säästävä tai saastuttamaton, vahingoittamaton.

Yhdyssanassa allegiaystävällinen ongelmana on epälooginen alkuosa: allergiaystävällinen sänky tarkoittaa allergikolle sopivaa sänkyä ja allergiaystävällinen lemmikki on allergiaa aiheuttamaton koira. Loogisempi olisikin siis sana allergikkoystävällinen. Jonkin verran sitä käytetäänkin. Useampisanainen ilmaus olisi tässäkin silti kuvaavin: allergikolle sopiva sänky tai lemmikki tai allergiaa aiheuttamaton koira tai lemmikki.