Sanalle benchmark on etsitty suomalaista vastinetta kauan. Sen suomentaminen yhdellä sanalla ei ole helppoa. Erään sanakirjan mukaan benchmark on suomeksi vertailujohtaminen. Kyse on kuitenkin pikemminkin analyysimenetelmästä kuin johtamistavasta. Tähän perustuvia termiehdotuksia ovat esimerkiksi esikuva-analyysi, vertailuanalyysi ja valioanalyysi. (Benchmarkia on käsitelty myös Tekniikan Sanastokeskuksen Terminfo-lehden numerossa 5/95). Verbiä ”benchmarkata” ei ole pidetty suositeltavana.