Kysymys

Miten voisi suomentaa englannin ilmauksen post-nominal letters?

Vastaus

Englannin ilmaus post-nominal letters – suoraan suomennettuna nimen jälkeiset kirjaimet – viittaa henkilönnimen perään liitettäviin lyhenteisiin, jotka kertovat esimerkiksi koulutuksesta (kuten tutkinnoista), asemasta (kuten virasta tai muusta ammatillisesta asemasta) ja ansioituneisuudesta (kuten jäsenyyksistä ja kunnianosoituksista).

Suomessa tällaisia lyhenteitä ei käytetä kovin usein, mutta esimerkiksi englanninkielisessä maailmassa ne ovat melko tavallisia. Niihin voi törmätä käyntikorteissa, ohjelmalehtisten esiintyjälistassa tai vaikkapa sähköpostin allekirjoituskentässä.

Elsa Esimerkki, FT, dos.

Mauri Malli, arkkitehti SAFA

Eric Example, CBE, FRS

Tällaisia lyhenteitä voi suomeksi kutsua ansiolyhenteiksi (vrt. ansioluettelo). Termi kattaa niin oppiarvosta ja ammattiasemasta kuin ansioituneisuudestakin kertovat lyhenteet. Pelkkiä tutkinto- ja virkanimikkeiden lyhenteitä voi yhtä hyvin kutsua nimikelyhenteiksi (vrt. ammatti- tai virkanimike).

Ansiolyhenteiden käyttöä kannattaa miettiä aina tapauskohtaisesti. Joskus ne voivat antaa henkilöstä ja hänen osaamisestaan hyödyllistä lisätietoa, mutta kaikkiin tilanteisiin ne eivät sovi. Tällaisten lyhenteiden käyttö vaihtelee maittain ja asiayhteyksittäin. Kuten muidenkin lyhenteiden käytössä on myös ansiolyhenteiden tapauksessa mietittävä, ymmärtääkö lukija niiden merkityksen. Käsittämätön kirjainrimpsu nimen perässä ei tee vaikutusta kehenkään.

FT = filosofian tohtori

dos. = dosentti

SAFA = Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund; ansiolyhenteenä kertoo liiton jäsenyydestä ja siten yliopistotasoisesta arkkitehtikoulutuksesta

CBE = Commander of the Order of the British Empire (eräs Brittiläisen imperiumin ritarikunnan myöntämä arvonimi)

FRS = Fellow of the Royal Society (tiedeseura Royal Societyn jäsen)