Talviolympialaisten paikan nimi Albertville ääntyy ranskalaisittain [albervil], paino on viimeisellä tavulla. Tämä, niin kuin muutkin kirjoitusasultaankin vieraana säilytettävät nimet, olisi pyrittävä ääntämään paikalliseen tapaan myös suomea puhuttaessa. Nimen pääpainon ranskalaisesta sijoituksesta voimme kuitenkin käytännössä luopua silloin, kun se tuntuu hankalalta suomen taivutuspäätteiden yhteydessä.

Albertvillen taivutusmuotojen ääntämisessä on vielä muutama pikku mutka: äännetäänkö albervilin, albervillin vai albervillen; albervilissa vai albervillessä? Ainakin kaikille näille vaihtoehdoille löytyisi asiallistakin tukea. Jotta valinnan vaikeus ei ylittäisi ongelman kokoa, on selkeintä omaksua käyttöön puhdas vierasnimien taivutuksen linja.

Suositus on siis, että kaupunkia kutsutaan alberviliksi, lähdetään alberviliin, albervilissä pidetään albervilin kisat ja ihaillaan alberviliä.

Jos taivutusmuotoihin sovellettaisiin luontevan tuntuista suomenmukaisuutta, oltaisiin tuota pikaa täysin suomalaisissa muodoissa ja puhuttaisiin esim. ”alpertvillestä”. Se ei vastaisi yleisohjetta, jonka mukaan vieraiden nimien ääntämisessä suositetaan asianomaisen maan käytäntöä mahdollisuuksien mukaan noudattavaa ääntämistapaa.