Liike- ja yhteisötunnus eli LY-tunnus muuttui 1.4.2001 yritys- ja yhteisötunnukseksi eli Y-tunnukseksi. Y-tunnus on muodoltaan samanlainen kuin LY-tunnus, eli se koostuu seitsemästä numerosta, yhdysmerkistä ja tarkistenumerosta. Se yksilöi yrityksen ja yhteisön ja korvaa kaupparekisterinumeron ja säätiörekisterinumeron.

Uusi yritys saa Y-tunnuksen ilmoitettuaan toimintansa aloittamisesta joko verohallintoon tai Patentti- ja rekisterihallitukseen. Toiminnassa olevan yrityksen LY-tunnus on sen Y-tunnus.

Ruotsiksi tunnus on företags- och organisationsnummer ja sen lyhenne on FO-nummer.