Kielikellon numerossa 2/2002 oli Heikki Hurtan lyhyt kirjoitus taimen-sanan käytöstä merkityksessä ’taimi’. Ehkä minun sopii täydentää juttua pienellä kommentilla. Toimittamassani, v. 1968 ilmestyneessä Suomen kielen käsikirjassa (s. 222) mainitaan yhtenä esimerkkinä huonosta kuvakielestä seuraava virke: ”Merkillistä, että maaotteluissa on alkanut versoa viestinjuoksuvirheiden taimenia.” Tämän esimerkin olin poiminut Pekka Tiilikaisen urheilupakinasta, muistaakseni Turun Sanomista. Kuten siinä huomautin, kuva tuntuu teennäiseltä muutenkin kuin tuon taimenia-muodon takia. Saman esimerkin toistin sitten kaikissa Nykysuomen käsikirjan painoksissa ja vielä v. 2002 ilmestyneessä kirjassani Nykysuomen opas (s.118).

Kiitokset Heikki Hurtalle siitä, että nyt tiedän tällaisen taimen-sanan käytön voivan perustua myös murteisiin.