Helsingin yliopiston Länsi-Uudenmaan täydennyskoulutuslaitos oli pyytänyt apua ylivelkaantuneiden neuvontaan tähtäävän koulutuksen saaneiden nimittämisessä. Lautakunta suositti nimeä velkaneuvoja käytettäväksi ylivelkaantuneiden neuvojasta, mutta jos pääasiana on tulevaisuuteen suuntautuva neuvonta, voitaisiin ajatella nimitystä rahoitusneuvoja tai talousneuvoja. Valinnan perustelut olisi löydettävä tehtävänkuvasta.