Suomen kielen lautakunta käsitteli paikallissijan valintaa ulkomaisia saarennimiä taivutettaessa silmällä pitäen erityisesti matkailun tutuksi tekemiä nimiä. Lautakunta antoi seuraavan suosituksen:

Ulkomaisista saarennimistä suositetaan käytettäväksi sisäpaikallissijaa. Varsinkin matkailun yhteydessä on joistakin saarennimistä ulkopaikallissija käynyt yleiseksi. Tällaistakaan käyttöä ei pidetä virheellisenä.

Siis ensisijaisesti suositetaan omien saarennimien käyttöä vastaavaa tapaa: Korfussa, Kreetassa, Kyproksessa, mutta ei pidetä virheellisenä taivutustapaa Korfulla, Kreetalla, Kyproksella. Sekä koti- että ulkomaisia pieniä saaria tarkoittavia nimiä käytetään vanhastaan useimmiten ulkopaikallissijoissa: Caprilla, Madeiralla.