Monitoimilaite ja käsi, joka pitelee tunnistetta lukijalla.
Tunniste käytössä. Kuva: Henna Leskelä, Kotus.

Kysymys

Mikä on yleiskielen mukainen, asiatekstiin sopiva nimitys monitoimilaitteen ”läpyskälle” eli sille pienelle, litteälle esineelle, jonka sisään on ujutettu tarra? Sitä näyttämällä pääsee tulostamaan omat tulosteensa turvallisesti ja voi myös skannata ja kopioida.

Vastaus

Asiatekstiin sopiva sana on tunniste. Monitoimilaitteen käyttäjä näyttää sitä tunnisteenlukijalle.

Tunniste on yleisnimitys, joka ei ota kantaa esineen muotoon. Tarvittaessa loppuun voi lisätä sopivan kuvailevan sanan, kuten ilmauksissa tunnistetarra, tunnistekortti ja tunnisteavain. ”Läpyskä” kuvaa esineen muotoa osuvasti, mutta tyyliltään sana on tosiaan rento eikä sovellu kaikenlaisiin yhteyksiin.

Tunniste-sana on vakiintunut monenlaiseen käyttöön, kuten voi havaita termipankeista ja alan teksteistä (käyttöohjeista ym.). Kun tarkoitetaan nimenomaan käsin kosketeltavaa esinettä, ”läpyskää”, lause on hyvä muotoilla aina niin, että sanan merkitys on riittävän selvä yhteydessään. Tunnistehan voisi olla myös koodi tai numero.

Työpaikan omassa slangissa voi edelleen käyttää myös muita nimityksiä. Paljon käytettyjä rennohkoja tunnisteisiin viittaavia sanoja ovat monitoimilaitteen ”läpyskä” ja esim. ovien avaamiseen käytettävä ”(kulku)lätkä”, kuten myös esimerkiksi 1990-luvulla tavallinen ”laku”. Joillain työpaikoilla on lisäksi puhuttu englannin mallin mukaisesti ID-avaimesta tai ”tägistä”.

Tarvittaessa alkuun voi lisätä käyttötarkoitusta luonnehtivan osan, niin kuin ilmauksissa kulkutunniste ja monitoimilaitetunniste. Joskus nämä kaksi työntekijän tunnistetta ovat samassa esineessä, joka on tyypillisesti korttimainen tai läpyskämäinen. Yhdenlainen tunniste on myös työntekijän ihon alle ujutettu siru.

Mahdollista on käyttää myös ilmauksia kulkuavain ja tulostusavain. Mieltymykset kuitenkin vaihtelevat; joillekuille avain tuo edelleen mieleen nimenomaan perinteisen avaimen muodon. Tulevaisuudessa erityyppiset sähköiset avaimet yleistyvät, jolloin voi muuttua myös mielikuva siitä, miltä avain (tyypillisesti) näyttää.