Kysymys

Miten lyhennetään toimensijainen? Henkilö on sijaisena, mutta kyseessä ei ole viransijainen (vs.), vaan työsopimussuhteisen henkilön sijainen.

Vastaus

Sanan toimensijainen looginen lyhenne olisi ts. Tällä lyhenteellä on kuitenkin toinenkin, harmillisen läheinen merkitys: ’työsopimussuhteinen’. Väärinkäsitysten välttämiseksi Kielitoimisto ei suosita toimensijaiselle lyhennettä ts.

Työsopimussuhteiset tehtävät ovat nykyään niin yleisiä, että ei ole useinkaan tarpeen erotella, onko kyseessä virka- vai työsuhteinen tehtävä. Sijaisuuksista puhuttaessa molempiin tapauksiin viitataankin usein lyhenteellä vs. Sitä käytetään myös silloin, kun kyse on täyttämättä olevasta tehtävästä, jota joku hoitaa väliaikaisesti.

Jos halutaan esimerkiksi hallinnollisista syistä tehdä edelleen ero vakinaisten ja väliaikaisten tehtävien välillä, on olemassa myös lyhenne va. 'väliaikainen', joka sopii monenlaisiin tapauksiin. Avoinna olevan viran tai toimen hoitaminen on väliaikaista, samoin sijaisuudet. Lyhenteen va. etu on, että näin selvitään yhdellä lyhenteellä erottelematta väliaikaisen tehtävän laatua.