Kysymys:  Seuraavanlaisia rakenteita (ns. agenttirakenteita) tapaa virallisissakin asiayhteyksissä:

 – – hänen viimeinen sotatoimialueelle tekemä matkansa. ( TV-uutiset)
ja toisaalta
– – hänen esiin nostamia lajeja ovat mm. kuntosisu, urheilusisu, rohkea sisu – –.” (kirja)

 Tarvitaanko näissä rakenteissa omistusliitettä ja missä kohdassa sen pitäisi olla?

Vastaus: Agenttipartisiipit muodostetaan verbistä ma-johtimen avulla. Rakenteen tekijä voidaan ilmaista substantiivilla (äidin ostama kirja), persoonapronominilla ja omistusliitteellä (hänen ostamansa kirja) tai pelkällä omistusliitteellä (ostamani kirja). Omistusliitettä ei pidä pudottaa pois, ja silloin kun sitä tarvitaan, se liitetään agenttipartisiippiin (ostama), ei esimerkiksi sen objektiin (”tekemä matkansa”). Kysymyksen esimerkkilauseet on siis korjattava: hänen sotatoimialueelle tekemänsä matka ja hänen esiin nostamiaan lajeja ovat – –.