Lääninjakouudistuksen yhteydessä Suomeen perustettiin 15 työvoima- ja elinkeinokeskusta eli TE-keskusta. Ne ovat kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työministeriön hallinnonalojen yhteisiä palvelukeskuksia. TE-keskukset tarjoavat palveluja yrityksille, yrittäjille ja yksittäisille kansalaisille keskitetysti 15 paikkakunnalla.