Siirry sisältöön

tieteen kieli

Vuoden tiedekynä 2011 -palkinto neljälle kirjoittajalle

Koneen Säätiön perustama Vuoden tiedekynä -palkinto jaettiin toisen kerran. Palkinto myönnetään ansiokkaasta suomenkielisestä tieteellisestä kirjoituksesta. …

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Tieteen termit kootaan termipankkiin

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen hankkeelle, jonka tavoitteena on luoda Suomeen Tieteen kansallinen termipankki. Se …

Erikoisalojen sanat

Suomen kielen aseman turvaaminen tieteen ja korkeimman opetuksen kielenä

Suomen kielen lautakunta lähetti alkukesällä 2010 kirjeen kaikille yliopistopäättäjille. Kirjeellä lautakunta halusi kiinnittää yliopistojen huomiota suomen kielen asemaan kansainvälistyvässä korkeakoululaitoksessa. Seuraava teksti on kirjeen tiivistelmä.

Suomen kielen lautakunta

Suomi tieteen kielenä

Pirjo Hiidenmaa

Suomen kielen lautakunta järjesti joulukuussa 2005 kielipoliittisen seminaarin, jonka aiheena oli suomen kielen asema yliopistoissa …

Kielipolitiikka

Alma mater, yliopisto ja University. Akateeminen maailma kielivalintojen edessä

Pirjo Hiidenmaa

Tanska, Ruotsi ja Viro ovat laatineet kieliohjelmat, joilla ne pyrkivät vahvistamaan omien kieltensä asemaa. Norjassa tällainen ohjelma on tekeillä. Suomessa on laadittu suomenruotsia koskeva toimintaohjelma; myös suomen kielen kehittämisohjelmaa suunnitellaan. Kielen asemaa tarkastellaan kaikkialla Euroopassa, ei vain ”pienissä” maissa ja ”pienten” kielten asemaa. – Kirjoitus perustuu suomen kielen lautakunnan seminaarissa syksyllä 2004 pidettyyn esitykseen.

Artikkeli

Suomen kielen asemaa tieteen kielenä vahvistettava

Harri Mantila

Suomen kielen lautakunta on lukenut ilahtuneena opetusministeriön työryhmän mietintöä Tiede ja yhteiskunta, jossa puhutaan painokkaasti …

Suomen kielen lautakunta

Sosiologian ongelmalliset termisanat. Tieteellinen kielimuoto arkielämän ja teorian välissä

Ritva Setälä

Ymmärrämmekö, mitä tarkoittavat sanat rooli, osakulttuuri tai luokka? Varmaankin ymmärrämme, mutta ymmärrämmekö ne eri alojen tutkijoiden teksteissä heidän tarkoittamallaan tavalla? Sosiologian kielen ongelmista kirjoittaa tässä valtiotieteen maisteri Ritva Setälä , joka on opiskellut Turun yliopistossa sosiologia pääaineenaan. Hän on tehnyt suomen kielen opinnäytetyönsä sosiologian termien rakenteesta ja monimerkityksisyydestä ja jatkaa samasta teemasta suomen kielen lisensiaatintutkimusta. Ritva Setälä on ammatiltaan toimittaja

Artikkeli

Tieto, tieteen kieli ja oppikirjat

Ilkka Niiniluoto

Oppikirjojen keskeinen tehtävä on kiistämättä tietojen välittäminen. Mitä tieto oikeastaan on? Tätä kysymystä pohtii artikkelissaan teoreettisen filosofian professori Ilkka Niiniluoto.

Artikkeli

Että, jotta, koska, kun – mihin ne katosivat?

Ulla Tiililä

Suomen Kuvalehden Jyviä ja akanoita -palstalla naurettiin taannoin lauseelle Koiviston jatkaminen olisi luonnotonta. Seuraavaa virkakielistä …

Numeraalit, adverbit ja partikkelit

Korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen terminmuodostus. Opintoviikkoja ja päävastuuta

Riitta Kivikari

Maamme korkeakoulututkinnot uudistettiin 1970- ja 80-lukujen vaihteessa. Samalla luotiin joukko uusia termejä, jotka ovat olleet …

Artikkeli