Siirry sisältöön

puhuttu kieli

Maistuisiko teillekkin hernekkeitto vai teillekin hernekeitto?

Tytti Nurminen

Kysymys Opin jo kansakoulussa, että ilmaus tule tänne äännetään ”tulet tänne”. Taannoin havaitsin, että myös …

Kirjoitusasu ja ääntäminen

Soppatykin kansi, jonka alta nousee höyryä.

Murteet suomalaisessa Youtubessa

Anna Sundqvist

Suomalainen puhekieli yhtenäistyy, ja moni on huolissaan murteiden tasoittumisesta. Sosiaalisen median kentällä murteet kuitenkin näkyvät ja kuuluvat, joskaan eivät aivan samalla tavoin kuin perinteisissä medioissa. Millaisia tehtäviä murteilla on videopalvelu Youtubessa? ​​​​​​

Murteet ja slangi

Yleiskieli, puhekieli, murre
Kielimuodot kielenhuollon oppaissa

Henna Leskelä

Kielenhuollon opaskirjat vilisevät erilaisiin kielenkäytön muotoihin viittaavia ilmauksia. Eniten huomiota oppaissa saavat yleiskieli ja puhutun kielen muodot. Näitä käsitteitä tarvitaan kielenohjailun kohteen jäsentämiseen ja rajaamiseen, jotta kielenkäytöstä ylipäätään voi antaa ohjeita.

Yleiskieli ja puhekieli

Miten lausutaan CNN, KLM, FBI, KGB ja muut vastaavat?

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Miten vieraskielisten nimien lyhenteet tulisi lausua suomenkielisissä yhteyksissä? Äännetäänkö nämä kirjainlyhenteet suomalaisittain vai alkukielen …

Merkit, numerot ja lyhenteet

Lentokone hallissa. Kuvattu etuviistosta niin, ettei koko kone näy.

Miksi haastateltava sanoo no?

Heidi Vepsäläinen

Kun kuuntelee televisio- ja radiohaastatteluja, huomio voi kiinnittyä siihen, että haastateltava aloittaa vastauksensa usein no-partikkelilla. Miksi se on niin tavallista?

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Miten suomalaisessa kaunokirjallisuudessa puhutaan?

Miten kirjoitettuun tekstiin saadaan syntymään vaikutelma puheesta? Kysymykseen vastaavat professorit Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi …

Yleiskieli ja puhekieli

Ääniä ilmassa, merkkejä paperilla
Puhutun ja kirjoitetun kielen suhteesta

Jenni Viinikka, Eero Voutilainen

Puhutun ja kirjoitetun kielen ajatellaan usein poikkeavan toisistaan paljon. Erojen pohdinta onkin auttanut näkemään, mikä on omaleimaista puhutulle, mikä kirjoitetulle kielelle. Puhetta ja kirjoitusta ei kuitenkaan pidä nähdä vastakkaisina kielenkäytön tapoina. Erojen takaa paljastuu myös paljon yhteistä.

Yleiskieli ja puhekieli

Onko eläinkin hän?

Riitta Hyvärinen

Moni on oppinut säännön, että ihmiseen viitataan sanalla hän ja eläimiin sanalla se. Tämä ei …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Se ja hän puhutussa kielessä

Hanna Lappalainen

Asiatekstissä ihmiseen viitataan pronominilla hän, mutta puheessa myös pronomini se on tässä tehtävässä tavallinen. Pronominin valintaan vaikuttavat mm. puhujan ikä ja puhetilanteen luonne.

Yleiskieli ja puhekieli

Selkokieli ja vuorovaikutus:
ensimmäinen puhutun kielen opas

Liisa Raevaara

Selkokieli ja vuorovaikutus on opaskirja tilanteisiin, joissa osallistujilla on erilaiset kieli- ja vuorovaikutustaidot ja joissa …

Julkaisuja