Miten kirjoitettuun tekstiin saadaan syntymään vaikutelma puheesta? Kysymykseen vastaavat professorit Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi tuoreessa teoksessaan Puheen illuusio suomalaisessa kaunokirjallisuudessa.

Teoksessa selvitetään, millaisia kielimuotoja eri aikoina on käytetty puhutun kielen illuusion luomiseksi ja miten kirjailijat ja suomentajat luovat tekstiin puheenomaisuutta. Tekijät ovat tutkineet suomeksi kirjoitettuja ja suomennettuja teoksia 1800-luvulta tähän päivään.  Kotimaisen kirjallisuuden analyysi tuo esiin suomen kielen keinot ja niiden käytön, suomennoskirjallisuuden analyysi taas sen, millaista suomea kääntäjä luo ja mikä on suomennosten rooli kirjallisuuden kielen maailmassa.

Kirja on tarkoitettu kielen ja kirjallisuuden parissa työskenteleville, mutta myös kaikille muille aihepiiristä kiinnostuneille lukijoille.

Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi: Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa. SKS 2013.