Siirry sisältöön

kohteliaisuus

Kohti kohteliasta selkokieltä

Ella Airaksinen

Kohtelias teksti ei aliarvioi tai loukkaa lukijaansa. Suomen kielessä kohteliaisuus syntyy usein hienovaraisesti erilaisten tunnusten, päätteiden ja liitteiden avulla. Mutta miten kielellistä kohteliaisuutta voi luoda yksitulkintaisuuteen pyrkivissä selkoteksteissä, joissa on käytössä vain osa suomen kielen ilmaisuvoimasta?

Selkeä kieli ja selkokieli

Kuittia?

Sari Maamies

Kysymys Kun kaupan kassalla ostokset on maksettu, seuraa usein myyjän kysymys: ”Kuittia?” Miten tällainen myyjien …

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Vaihda kohteliaisuuteen!

Erkki Lyytikäinen

Suomen kielen kohteliaisuuden ilmaisumuodot lisääntyvät kovaa vauhtia. Perässä pysyminen ei ole helppoa. Radiotoimittaja oli kutsunut …

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Sinä vai te viranomaisviestinnässä?

Marianne Laaksonen

Suomessa on kohteliasta käyttää asioinnissa ja viranomaisviestinnässä sinuttelua, vaikka teitittelyä käytetäänkin edelleen monissa tilanteissa. Käytössä on myös muita kohteliaita puhuttelumuotoja.

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Voisinko saada laskun, kiitos!

Riitta Korhonen

Kieli tarjoaa kohteliaisuuden osoittamiseen lukuisia keinoja. Helppoa se ei kuitenkaan aina ole, sillä kohteliaaksi tarkoitettu ilmaus voikin toisen mielestä olla tyly tai holhoava.

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Itsensä hukkaamisesta itsemurhaan

Taru Kolehmainen

Millaisin sanoin suomen kielessä on puhuttu ja puhutaan kuolemasta, jonka ihminen on itse itselleen aiheuttanut? Mikä on itsemurha-sanan historia?

Artikkeli

Tekstiviestikeskustelu – kaaosta vai järjestystä?

Mirjami Kukko

Julkinen keskustelu tekstiviesteistä on keskittynyt siihen, tuhoavatko tekstiviestit suomen kieltä. Onko näin ja millaista tekstiviestikeskustelu on keskusteluntutkimuksen näkökulmasta?

Artikkeli

Käytännön ohjeita alkukirjaimen valintaan

Riitta Eronen, Raija Moilanen

Tämän numeron kirjoituksissa on käsitelty alkukirjaimen valintaan liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista. Tässä esitetään vielä aivan tiiviisti tärkeimpiä perusohjeita ja esimerkkejä. Lehden lopussa on lisäksi hakemisto, jossa on viittauksia paitsi asiakokonaisuuksiin myös yksittäisiin nimiin ja muihin sanoihin.

Kirjoitusasu ja ääntäminen

Konditionaalin käytöstä

Riitta Eronen, Pertti Pohjanvuori

Kysymys: Olen ylen kyllästynyt konditionaalin yleistymiseen niin puheessa kuin kirjoitetussa sanassakin. Seurakunnissa papit eivät enää …

Kysyttyä

Sinä vai te?

Anna-Leena Noponen

Kohteliaisuuskulttuurin muutoksesta kertoo mm. teitittelyn harvinaistuminen. Vieraan ihmisen puhuttelusta on tullut joissakin tapauksissa ongelma: yksi pitää sinuttelua epäkohteliaana, toinen taas loukkaantuu teitittelystä. Anna-Leena Noponen on selvittänyt nykysuomalaisen puhuttelukulttuurin muutosta ja järjestelmää pro gradu -tutkielmassaan.

Artikkeli