Kysymys

Kun kaupan kassalla ostokset on maksettu, seuraa usein myyjän kysymys: ”Kuittia?” Miten tällainen myyjien vakiofraasi on muotoutunut, ja miksi siinä käytetään lähes aina partitiivimuotoa?

Vastaus

Lyhyt kysymys ”Kuittia?” on lyhentymä ilmauksista ”Saako olla kuittia”, ”Tarvitsetko (tai haluatko, tarvitsetteko, haluatteko) kuittia?” Yhtä hyvin voisi kysyä: ”Saako olla kuitti?” tai ”Tarvitsetko kuitin?”

Molemmat ilmaisutavat (nominatiivi- tai partitiivimuoto) ovat kohteliaita, mutta partitiivin tehtävä on osaltaan vielä vahvistaa ja korostaa ilmauksen kohteliasta sävyä.

Suomen kielen partitiivi on monikäyttöinen ja ilmaisuvoimainen sijamuoto. Se on niin sanottu kieliopillinen sija, jota käytetään mm. objektin ja subjektin sijana. Partitiivia käytetään esimerkiksi ilmaistaessa rajaamatonta määrää tai rajoiltaan avointa, ”päätepisteetöntä” tilaa tai tilannetta (join maitoa, luin kirjaa, pihalla oli lapsia, rakastan elämää, heilutimme lippua; vrt. join maidon, luin kirjan, pihalla olivat naapurin lapset, nostimme lipun salkoon).

Rajaamattomuuden merkityksestä seuraa mahdollisuus ilmaista partitiivin avulla mm. kohteliaisuutta tai tuttavallisuutta. Kun pyynnön kohde esitetään rajoiltaan täsmentämättömänä, ilmaus saa pehmeämmän sävyn. Partitiivia käytetäänkin yleisesti kohteliaisuuden ilmaisemiseen esimerkiksi kysymyksissä ja kehotuksissa.

Onko etukorttia? – Vrt. Onko teillä etukortti?

Annatko sitä kynää hetkeksi? – Vrt. Anna se kynä hetkeksi.

Takkia voi panna tuonne naulakkoon.

Laita laskua tulemaan!

Nyt soittoa tänne studioon!

Saisinko tähän allekirjoitusta?

Partitiiville on kehittynyt myös monenlaista kiteytynyttä käyttöä. Kaupan kassan ”Kuittia?”-kysymyksenkin voinee jo katsoa kiteytyneen myyntitapahtuman fraasiksi, jonka muotoiluun myyjä tuskin kiinnittää huomiota toistaessaan sen kymmeniä kertoja päivässä.
 

Lue lisää

Iso suomen kielioppi, § 1733 Partitiivi: on koiraa, kissaa ja lasta; on niin polleaa. http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=1733(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Larjavaara, Matti 1999: Kieli, kohteliaisuus ja puhuttelu. – Kielikello 2/1999. https://www.kielikello.fi/-/kieli-kohteliaisuus-ja-puhuttelu(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Yli-Vakkuri, Valma 1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. Turun yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 28. Turku: Turun yliopisto.