Automaattisen tietojenkäsittelyn kielessä on pitkään haettu sopivia vastineita englannin sanoille input ja output. Tuoreimmassa sanastossa käytetään sanoja syöte ja tuloste (Ohjelmointikielten määrittelyn ja toteutuksen englantilais-suomalainen sanasto. Tietojenkäsittelyopin laitos. Helsingin yliopisto, julkaisu A-1977-2). Aikaisemmin ovat käytössä olleet mm. syötös ja tuotos. Yhtenäisyyden saavuttamiseksi olisi toivottavaa, että tästedes ATK-alalla käytettäisiin yksinomaisesti ilmauksia syöte ja tuloste.