Englannin kielen leviäminen yhä uusille elämänaloille ja englannin voimakas vaikutus muihin kieliin on herättänyt monissa maissa tarpeen oman kielen aseman ja merkityksen tarkasteluun. Keskustelu kielipolitiikasta käy vilkkaana. Tämä on johtanut konkreettisiin toimiin mm. siten, että on laadittu kieltä koskevia toimintaohjelmia ja suunnitelmia. Ruotsissa julkaistiin vuonna 2001 laaja mietintö Mål i mun, förslag till handlingsprogram för svenska språket (ks. Kielikello 3/2002: Kieli on mietinnön arvoinen ja 4/2003: Sanoista tekoihin). Sen jälkeen on laadittu suppeampia toimintaohjelmia mm. Norjassa, Tanskassa ja Virossa; Suomessa on laadittu toimintaohjelma Suomessa puhuttavalle ruotsille (Tänk om… Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland, 2003).

Myös suomen kieli tarvitsee tuekseen tietoa siitä, missä kieltä käytetään, miten sitä käytetään ja mikä on sen asema eri elämänaloilla. Tämä tieto sekä lisäksi ehdotuksia siitä, miten kielen asemaa voidaan konkreettisesti tukea, on tarkoitus koota suomen kielen toimintaohjelmaan. Toimintaohjelman valmistelu on aloitettu keväällä 2007. Sitä valmistelevat Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos sekä suomen kielen lautakunta; mukaan keskusteluun kutsutaan laajasti eri alojen asiantuntijoita.