Kielikellon viime numeron sosiaalista mediaa käsittelevä juttu on virittänyt vilkasta keskustelua. Sosiaalisen median nimittäminen yhteisölliseksi mediaksi on tuohduttanut monia asiantuntijoita, mutta arkikäytössä olisi siitä huolimatta hyvä olla selväkielinen vaihtoehto. Tavalliselle kielenkäyttäjälle asiantuntijoiden keskustelu yhteisön ja verkoston syvimmästä olemuksesta on yhdentekevää, jos koko asia on vielä hämärä. Kielen käytettävyyden kannalta oleellisia seikkoja ovat ilmauksen vakiintuneisuus, läpinäkyvyys ja helppokäyttöisyys. Kotoiset sanat ovat yleensä aina ongelmattomampia kuin vieraat niin merkitykseltään kuin taivutukseltaankin. Media ja varsinkin sosiaalinen ovat hankalan laajamerkityksisiä, ja kahden vierassanan yhdistelmä on jo sinänsä vaikea. Kuinka moni osaisi nopeasti määritellä sanan sosiaalinen? Mitä pulmia puolestaan aiheuttaa yksikkömuotoinen mutta merkitykseltään monikollinen media? Jos yhteisöllistä mediaa ei yhteisö hyväksy, olisi etsittävä ainakin joitain helppokäyttöisiä vaihtoehtoja. Radiouutisista poimin viime viikolla sanan verkostopalvelu, jolla voisi olla käyttöä yleisnimityksenäkin.

Onko tweet sittenkin tavallinen viesti?

Twitterin suomenkieliseksi vastineeksi Kielikellossa ehdotettiin Sirkutinta. Viestien eli tweetien lähettämistä kuvattiin verbeillä sirkuttaa, livertää ja visertää. Vaikka olen yleensä kotoisten vastineiden kannalla, minun on vaikea keksiä, missä yhteydessä näitä sinänsä kekseliäitä sirkutuksia voisi käyttää. Kuitenkin englanninkielisiä sanoja on vaikea sovittaa suomenkieliseen tekstiin, joten vaikka erisnimiä ei käännettäisi, usein toistuvissa yleisnimissä jonkinlainen suomennos tai mukautus on tarpeen jo taivutuksen takia. Ongelmallisia ovat mielestäni tweet ja retweet, jotka ovat molemmat sekä verbejä että substantiiveja. Itse olen suosinut yksinkertaisesti sanoja viesti, Twitter-viesti, viestittää (Twitterissä), jatkoviesti, jatkolähettää. Jokapäiväisissä yhteyksissä tuntuu luontevalta puhua twiitistä ja twiittaamisesta, ja miksei saman tien voisi tviitata (tviitti tai tviite) ilman w:tä, kun ei suomenkielisessä puheessa kuitenkaan erontekoa käytännössä ole.

Kirjoittaja on suomen kielen maisteri ja verkkoviestinnän asiantuntija.

 

***

Pieni täsmennys edelliseen

Yhteisöllinen media, Sirkutin, livertäminen yms. eivät ole Kielitoimiston kehittämiä termiehdotuksia ja suosituksia, vaan ne on poimittu elävästä kielenkäytöstä. Yhteisöllistä mediaa on käytetty teksteissä sosiaalisen median rinnalla, samaa tarkoittamassa. – Toimitus