Maisteri Aarre Huhtala oli pyytänyt lautakunnan suositusta englannin termin circadian suomenkielisestä kirjoitusasusta. Englannin sanan circadian latinankieliset rakenneosat ovat circa (= noin) ja dies (= päivä). Vanhastaan on käytetty vastaavalla tavalla muodostettua substantiivia meridiaani (kreik. meris ’osa’+ lat. dies). Lautakunta piti Huhtalan esittämää termiä sirkadiaaninen jakso ( = noin vuorokauden mittainen jakso) hyvin perusteltuna ja päätti suosittaa sitä.