Työskentelen ATK-alalla. Yrityksessämme ja ATK-firmoissa yleensäkin käytetään hyvin paljon sanaa resurssi. Esimerkkejä:

Resurssimme eivät riitä!

Mistähän minä siihenkin resut löydän!

Etenkin ohjelmisto-osastolla on resurssipula ongelmana.

Jokaisen toimittajan resurssit ovat rajalliset.

Projektipäällikkö valvoo, että resurssit hoitavat heille määrätyt tehtävät.

Mielestäni sana on ihmisarvoa loukkaava ja saa aikaan sen tunteen, että resurssi on jonkinlainen hyväksikäytettävä olio, josta puristetaan kaikki käytettävissä oleva hyöty irti. Tålle sanalle on kuitenkin vaikea keksiä hyvää suomennosta. Miten esimerkiksi yllä olevat lauseet voisi sanoa suomeksi?

Terveisin

Matti Hirvonen

* * *

Kielikellon toimituksenkin mielestä on ihmistä halventavaa käyttää hänestä sanaa resurssi. On valitettavaa, että esimerkiksi hallinnossa puhutaan henkilöresursseista. Myös viimeinen kysyjän esimerkeistä tuntuu epähumaanilta kielenkäytöltä.

Sanaa resurssi käytetään yleensä monikossa. Sanan merkitys on Nykysuomen sivistyssanakirjan mukaan ’voimavarat, mahdollisuudet, keinot’. Se on lainattu ranskan sanasta ressources, joka puolestaan palautuu latinan sanaan resurgere ’nousta jälleen’. Samasta latinan sanasta on kieleen tullut toinenkin lainasana: resurrektio ’ylösnousemus’.

Sana resurssi(t) ei ole mikään tarkkarajainen termi. Sitä ei siis tarvitse joka kerta korvata samalla sanalla. Siksi kysyjän esimerkeissä voitaisiin käyttää useita vaihtoehtoja. Lukijan kannalta olisi tärkeää ilmaista, mitä voimavaroja tarkoitetaan: rahaa, ihmisiä, laitteita, joskus ehkä aikaakin. Ulkopuolisen on vaikea sanoa kysyjän esimerkeistä, mistä kulloinkin on kysymys. Lukijan mielessä herää esimerkiksi seuraavanlaisia tarkennusmahdollisuuksia:

Varamme eivät riitä. / Työvoimamme ei riitä. / Taitomme eivät riitä!

Mistähän minä siihenkin ajan/voimat/varat/keinot löydän!

Etenkin ohjelmisto-osastolla on työvoimapula ongelmana.

Jokaisen toimittajan mahdollisuudet/keinot/voimavarat ovat rajalliset.

Projektipäällikkö valvoo, että kukin huolehtii tehtävistään.

Kirjoittaja vastaa siitä, että hänen sanomansa menee perille yksiymmärteisenä. Jos halutaan viestiä tarkasti, resurssit on usein liian epämääräinen sana.

Anneli Räikkälä