Kotimaisten kielten keskuksen kaikissa sanakirjoissa esimerkeillä on huomattava rooli hakusanojen käytön kuvauksessa. Osa Kielitoimiston sanakirjan runsaasta esimerkistöstä on periytynyt suoraan Nykysuomen sanakirjasta (1951–1961), koska vanhoja esimerkkejä ei ole pystytty sanakirjan suhteellisen pienessä toimituksessa haravoimaan systemaattisesti.

Sanakirjaan on toki myös lisätty uusia esimerkkejä, ja eräitä aihekokonaisuuksia on uudistettu kauttaaltaan. Kevään 2020 päivitysversioon muokkasimme tyttö-sanan sisältäneitä vanhentuneita esimerkkejä, ja vuonna 2022 oli poikien vuoro. Emme kuitenkaan ole edes pyrkineet kitkemään sanakirjasta kaikkia sukupuoliin liittyviä stereotypioita, koska esimerkkien on tarkoitus kuvastaa todellista kielenkäyttöä.

Mustavalkoinen kuva, jos iloinen lapsi kadulla jonkinlainen keppi kädessä. Vieressä pysäköity auto, takana useampi.
Taas kolttosilla? Kuva: Simo Rista, 1970. Helsingin kaupunginmuseo. CC BY 4.0(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Pakanat ja peijoonit pahanteossa

Perinteisen ajattelumallin mukaan pojat ovat tyttöjä raisumpia ja osallistuvat useammin kolttosiin ynnä muuhun pahantekoon. Tämä jäänne on näkynyt lukuisissa sana-artikkeleissa, jotka ovat periytyneet Kielitoimiston sanakirjaan Nykysuomen sanakirjasta ja sen seuraajasta Suomen kielen perussanakirjasta (1990–1994). Niin haukkumasanojen kuin lievien kirosanojenkin on katsottu soveltuvan nimenomaan poikien moittimiseen. Sitä paitsi tällaisten sanojen käytön kuvaus on ratkaistu usein kaavamaisesti, kuten alla olevista vanhoista esimerkeistä ilmenee. Kun halusimme hälventää poikiin lyötyä huligaanileimaa, teimme vuoden 2022 päivitykseen muun muassa seuraavia muutoksia:

jeeveli Jeevelin poika! → Naapurin koira haukkuu pihalla joka jeevelin päivä.

juukeli Juukelin poika! → Onpa juukelin kallis auto!

pakana Pojan pakanat. → Taas ne pakanat unohtivat lukita oven!

peijooni Pojan peijoonit särkivät ikkunan. → Jotkut peijoonit ovat särkeneet ikkunan.

pentele Penteleen poika! → Penteleen kakarat!

pirulainen Pojan pirulainen. → Senkin pirulainen!

ryökäle Pojan ryökäle. → Kuka ryökäle on syönyt keksipurkin tyhjäksi?

torvelo Pojan torvelo. → Joku torvelo oli jättänyt taas hanan auki.

vietävä Pojat vietävät ovat taas pahanteossa. → Taas ne vietävät ovat pahanteossa.

Pojat kouluhaluttomia typeryksiä?

Yleistävä käsitys poikien kielteisestä suhtautumisesta koulunkäyntiin on välittynyt moniin sana-artikkeleihin. Tyhmyys – mutta toisaalta myös lahjakkuus – on tiivistynyt sanakirjassa enemmän poikiin kuin tyttöihin, samoin hölmö käyttäytyminen.

potku Poika sai potkut [= erotettiin] koulusta. → Sai potkut [= irtisanottiin] töistä.

rähättää Pojat seisoivat onnettoman ympärillä nauraa rähättämässä.
​​​​​​​→ Nauraa rähättivät tyhmille jutuille.

tyrkätä Poika tyrkkäsi tytön kumoon. → Varas tyrkkäsi vartijan kumoon.

Joissakin sana-artikkeleissa poika on voitu säilyttää esimerkissä, mutta esimerkkiä on muokattu muilta osin. Näin on tehty varsinkin kaavamaisia lauserakenteita esiteltäessä. 

sama Poika on lurjus, ja samaa voi sanoa isästäkin. → Poika on monilahjakkuus, ja samaa voi sanoa hänen sisarestaankin.

Useimmat positiivista poikakäsitystä vahvistavat esimerkit on jätetty toimitusprosessissa silleen, kuten Poika oli ilmeinen lahjakkuus ja Onpa pojalla älliä (päässä)! Joskus lauserakenteita kuvaavissa esimerkeissä poika on sen sijaan häivytetty, koska lause on kuulostanut vanhahtavalta.

sen Sen ahkerampaa poikaa ei ole toista. Sen parempaa ravintolaa ei hevillä löydy.

Pojasta mieheksi: viinaa ja seksiä?

Sanakirjan poika-artikkelia ei ole vuoden 2022 päivityskerralla muokattu. Artikkelin merkitysryhmässä 3.b kuvataan hakusanan käyttöä (nuoren) miehen merkityksessä ihailevasti tai kehuskelevasti: Kova poika tekemään työtä. Minä poika sanoin suorat sanat. Aina sanakirjan antamasta lauseyhteydestä ei voi tietää, tarkoitetaanko pojalla teinipoikaa vai miestä. Siksi seuraavissa muiden hakusanojen kohdalla esitetyissä esimerkeissä tekijä on häivytetty, jotta ajatukset eivät ohjautuisi teinipoikiin:

maku Poika oli päässyt viinan makuun alkanut pitää viinasta, alkanut juoda.
Päästä viinan makuun alkaa käyttää (runsaasti) alkoholia, alkaa juoda.

nainen Pojat päättivät lähteä naisiin etsimään naisseuraa, seksikumppania naisista.
Lähteä naisiin etsimään (seksi)seuraa naisista.

Joskus poika on vaihdettu yleispersoonaa edustavaan hän-pronominiin ja myös aiempi seksuaaliviittaus on voitu häivyttää.

yksi Pojat eivät muuta ajattele kuin sitä yhtä seksiä. Hänellä on aina vain se yksi [= seksi] mielessä.

nauliutua Pojan katse nauliutui tytön vartaloon.
→ Hänen katseensa nauliutui näyteikkunassa olevaan punaiseen nahkatakkiin.

Kaikenlaista kitkettävää ja muuta muokattavaa

Kuten edeltä voi lukea, usein esimerkeistä on korvattu pojat sukupuolineutraaleilla ilmauksilla ja joskus tekijä on jätetty mainitsematta. Jotkin poika-esimerkit on yksinkertaisesti poistettu kokonaan, jos ne eivät tuo lisätietoa sanan käytöstä. Toisinaan taas esimerkkeihin on tehty isompiakin muutoksia.

Esimerkkien muokkaaminen on vain yksi pala sanakirjan kulloisestakin päivityskakusta, eikä sitäkään tehdä kuin viipale kerrallaan. Toisaalta yhtä teemaa työstettäessä havaitaan sana-artikkeleissa myös muunlaisten muutosten tarvetta. Tarkimmat sanakirjan käyttäjät huomaavatkin, että moniin artikkeleihin on poika-esimerkkien muokkauksen yhteydessä samalla tehty muitakin ajantasaistuksia. Tästä olkoon havainnollistuksena sana-artikkeli selväpäinen: hakusanaa kuvaava esimerkki selväpäinen poika (merkityksessä ’selväjärkinen poika’) on muutettu muotoon fiksuja, selväpäisiä nuoria, ja samalla artikkeliin on lisätty toinen merkitys ’raittiina oleva, selvä’.

Ajantasaisuuteen pyrkivän laajan sanakirjan päivitystyö haaroo moneen suuntaan, eikä mikään kokonaisuus ole koskaan täysin valmis. Aiemmin Kielitoimiston sanakirjassa on käyty läpi hakusanoja, joiden osana on mies tai nainen – niitä on muun muassa vanhentuneissa ammattinimikkeissä – mutta esimerkistön miehiä ja naisia ei ole vielä perattu. Niihin lienee syytä tarttua pikimmiten, joskin myös tyttö- ja poika-esimerkeissä riittää siivottavaa tulevillakin päivityskierroksilla.
​​​​​​​

Lue lisää

Krista Huupponen: Miehen ja miehen pieni ero (Kielikello 4/2021)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Eija-Riitta Grönros: Mies ja nainen sanakirjassa (Kielikello 4/2007)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)