Kysymys

Milloin puhutteluilmauksen yhteydessä käytetään pilkkua?

Vastaus

Esimerkiksi kutsuissa tai puheissa mainitaan usein puhuteltava tämän nimeä tai titteliä käyttäen. Puhutteluilmaus on lauserakenteesta irrallinen lisäys, joka tavallisesti erotetaan muusta lauseesta pilkuin selvyyden vuoksi:

Kutsumme teidät, arvoisa ministeri, tutustumaan yritykseemme.

Hyvät juhlavieraat, hyvät opettajakollegat ja oppilaat, olemme kokoontuneet – –.

Maija, tulisit jo kotiin!

Tulisit jo kotiin, Maija!

Kun puhutteluilmaus on alussa, myös huutomerkki sen perässä on mahdollinen:

Hyvät juhlavieraat, hyvät opettajakollegat ja oppilaat! Olemme – –.

Kun kirjeiden tai sähköpostiviestien alkutervehdyksessä puhutellaan vastaanottajaa, käytetään tervehdysilmauksen ja puhutteluilmauksen välissä yleensä pilkkua, etenkin jos puhutteluilmaus on useampisanainen:

Hei, Maija ~ Hei Maija

Heipä hei, rakkaat lukijani

Tervehdys, hyvät lehtemme tilaajat

Jos viesti alkaa samalta riviltä kuin tervehdys ja puhuttelu, puhutteluilmauksen perään tulee selvyyden vuoksi pilkku (a-esimerkit). Pilkun jälkeen viesti voi alkaa myös seuraavalta riviltä (b-esimerkit).

a1) Hei Maija, kokous on peruttu sairaustapauksen takia.

a2) Hyvä Maija Miettinen, kokous on peruttu sairaustapauksen takia.

b1) Hei Maija,
kokous on peruttu sairaustapauksen takia.

b2) Hyvä Maija Miettinen,
kokous on peruttu sairaustapauksen takia.

Jos tervehdyksen ja puhuttelun perässä ei käytä mitään välimerkkiä ja aloittaa viestin uudelta riviltä, tuo rivi on tapana aloittaa isolla alkukirjaimella:

c1) Hei Maija
Kokous on peruttu sairaustapauksen takia.

c2) Hyvä Maija Miettinen
Kokous on peruttu sairaustapauksen takia.

Tervehdyksen jälkeen voi käyttää myös huutomerkkiä (d–e), joskaan virallisemmissa yhteyksissä se ei ole tavallinen:

d) Hei Maija! ~ Hei, Maija!
Kokous on peruttu sairaustapauksen vuoksi.

e) Hyvä asiakas!
Ravintola on valitettavasti suljettu sairaustapauksen vuoksi.