Sadat suomalaiset harrastavat kesäisin puistoissa ja pihoilla erästä tarkkuusheittopeliksi luonnehdittua kuulapeliä. Nimiä tällä pelillä on monia, mm. seuraavat: petakka, petankka, petankki ja pétanque. Kaksi ensimmäistä nimeä ovat puhekielisyyksiä, pétanque [petãk] on pelin ranskankielinen nimi ja petankki sen suomalaistettu muoto. Nimen kki-loppu on saman sananmuodostussäännön mukainen kuin vaikkapa sanoissa pankki (ranskan banque [bãk]) ja kritiikki (ranskan critique [kritik]). – Petankkipelistä käytetään myös italiankielistä nimeä boccia [ bottša], josta suomeen on syntynyt hauska kansankielinen nimitys pukkapallo. Monissa maissa peli tunnetaan myös boule- tai boules-nimisenä. Suomen kieleen tuntuu kuitenkin hyvin sopivan ja varsin hyvin vakiintuneenkin pelinnimi petankki.