Kielikellon viime numerossa (4/2012) käsiteltiin YK:n paikannimikonferenssissa elokuussa 2012 hyväksyttyjä latinaistussuosituksia. Konferenssi antoi muitakin paikannimistöä koskeva päätöslauselmia, joista seuraavat kaksi koskevat paikannimistön suojelua ja suunnittelua. Molemmat ehdotukset oli valmistellut Kanadassa Québecin paikannimilautakunta.

Paikannimiperinnön suojelu

Suositus paikannimiperinnön suojelusta esittää kriteereitä, joiden perusteella voi arvioida nimen merkitystä kulttuuriperinnön osana (mm. nimen ikä esim. todennettuna vanhimman mahdollisen asiakirjamerkinnän avulla, nimen pysyvyys eli nimen jatkuva käyttö nykypäivään saakka tai sen kyky kantaa historiaa, nimen harvinaisuus, nimeen liittyvät mielikuvat ja merkitys paikallisen tai kansallisen identiteetin kannalta). Paikannimiperinnön turvaaminen riippuu kaikissa maissa niistä toimista ja päätöksistä, joita nimistöä käsittelevät toimivaltaiset viranomaiset tekevät. Siksi on tärkeää, että nämä viranomaiset ohjeistetaan ottamaan huomioon paikannimistön huoltoa koskevat kysymykset.

Kaupallistamisen välttäminen

Toinen päätöslauselma suosittaa, että paikannimistä vastaavat viranomaiset pidättäytyisivät nimeämästä ja uudelleennimeämästä paikkoja kaupallisin perustein (nimien osto ja myynti) ja pyrkisivät estämään paikannimien kaupallistumista. Yritysten ja tuotemerkkien nimien käyttäminen paikanniminä häiritsee paikannimistön pysyvyyttä, syrjäyttää pitkään paikallisessa ja kansallisessa käytössä ollutta nimistöä ja saa ympäristön vaikuttamaan mainosmarkkinoilta. Yritykset voivat myös lopettaa toimintansa tai siirtyä muualle, ja tuotemerkkien nimet voivat poistua käytöstä.

Päätöslauselman perusteluissa viitataan myös UNESCOn  ohjeisiin, joiden mukaan kaupallisilla toimilla ei pitäisi uhata aineettoman kulttuuriperinnön elinkelpoisuutta.

Mainittakoon, että esimerkiksi Helsingin kaupungin nimistötoimikunnan ohjeissa muistonimistä ja nimikkopaikoista sanotaan: ”Katua, aukiota, puistoa tai muuta kohdetta ei nimetä toimivan liikelaitoksen, yrityksen tai julkisoikeudellisen yhteisön mukaan. Yrityksen tai yhteisön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä, mikäli se on samannimisenä toiminut usean sukupolven ajan samalla paikalla ja sillä on suuri paikallinen merkitys.” – Tämä ohje sopii nimistönsuunnitteluun koko maassa.

Raportti YK:n 10. paikannimikonferenssista (31.7–9.8.2012, New York) on luettavissa Kotimaisten kielten keskuksen sivulla http://www.kotus.fi/files/2309/UNCSGN_2012-raportti.pdf(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).