Kysymys: Mikä muoto on autoaansa lauseessa Hän myi autoaansa? Eikö siinä toinen omistusliite ole liikaa?

Vastaus: On. Siinä on yhdistetty muodot autoaan ja autoansa.

Yleiskielisessä asiatekstissä käytetään omistusliitteitä tavallisesti sen verran mallikkaasti, ettei niitä voi pitää pelkkänä katoavana kansanperinteenä. Joissakin yhteyksissä omistusliite kyllä tuntuu menettäneen persoonavoimansa. Minä olen huolissaan -tyyppiset ilmaukset ovat nimittäin yleistyneet minä olen huolissani -tyypin sijaan. Ilmauksen olen huolissaan kaltaisissa tapauksissa 3. persoonan omistusliite -an on kivettynyt eikä viittaa mihinkään tiettyyn persoonaan. Tyyppi ei ole yleiskielen mukainen (näitä ilmauksia on käsitelty Kielikellossa 3/2016).

Toisenlainen 3. persoonan omistusliitteen käytön poikkeama on kaksinkertainen omistusliite:

Hän kaipaa pientä lastaansa (muotojen lastaan tai lastansa sijasta).

Kukapa tuohon korjaamoon autoaansa haluaisi viedä (muotojen autoaan tai autoansa sijasta).

Hän ei löytänyt aikaa perheelleensä (muotojen perheelleen tai perheellensä sijasta).

Koskaan ei voi tietää, mitä elämä tuo tullessaansa (muotojen tullessaan tai tullessansa sijasta).

Esimerkiksi ”löytää aikaa perheelleensä” sisältää tavallaan yhdistettynä yleiskielen mukaiset muodot perheelleen ja perheellensä.

Siis vaikka toisaalla omistusliitteiden käyttö vähenee, toisaalla vallitsee päinvastainen suuntaus. Kaksinkertaisen omistusliitteen sisältävät muodot eivät nimittäin ole mitenkään harvinaisia verkon erilaisilla keskustelupalstoilla, ja satunnaisesti niitä näkee myös asiateksteissä.

Kaksinkertaisen omistusliitteen sisältävät muodot (autoaansa) ovat alkaneet elää omaa elämäänsä. Sinänsä tietysti voisi ilahtua siitä, että omistusliitteitä sentään käytetään, mutta liika on toki liikaa. Kaksinkertaisen omistusliitteen sisältävät muodot eivät siis ole yleiskielen mukaisia.

Kysymys on peräisin yleiskielen seurantatalkoista (ks. www.kotus.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)).