Jos peräkkäin on kaksi tai useampia eri persoonaa olevia genetiivejä, omistusliite määräytyy viimeisen mukaan: Veljeni ja minun mielestäni asia on näin. Minun (tai: Omastani ) ja veljeni mielestä asia on näin. Se saattaa tällöin jäädä poiskin: Vaimosi ja sinun ollessa lomalla.

Meidän ja teidän -genetiivien pääsana on omistusliitteetön eräissä perhettä, omaa ryhmää tms. merkitsevissä tuttavallisissa puhekielenomaisissa ilmauksissa: meidän isä, teidän pihan lapset, teidän koulu, tämä meidän Kallepoika; ei kuitenkaan esim. meidän isänmaa, vaan isänmaamme. – Ilman omistusliitettä myös: näin meidän kesken (mutta: Heidän keskensä on asiasta jo sovittu).

Huom. Minun huomaamattani hän ei ole voinut tästä lähteä (omistusliite, kun kielteisen modaalirakenteen verbillä ei ole muita määritteitä kuin subjektipersoonan genetiivi: minun huomaamattani). – Hän ei ole voinut tästä lähteä minun sitä huomaamatta (ei liitettä, kun rakenteessa on kolmaskin jäsen, sitä). – Partisiippirakenteissa: Kaikki luulivat hänen olevan kotona.

Muissa tapauksissa persoonapronominin genetiivin ohella aina käytetään omistusliitettä: minun kirjani, hänen kirjansa. Helsinkiläiskielen ja eräiden murteiden suffiksittomat ilmaukset minun kirja jne. ovat yleiskielessä käymättömiä – sen sijaan tullaan usein toimeen pelkällä 1. tai 2. persoonan omistusliitteellä: kirjani, kirjanne.

3. persoonan liite ilman genetiiviä viittaa tavallisesti lauseen subjektiin tai ns. ajatussubjektiin (yksipersoonaisen verbin ohella olevaan datiivigenetiiviin, omistajan adessiiviin): Kukin otti omansa. Ministeri A:n täytyi luopua salkustaan. Jokaisella on tapansa. Kissa oli jo käynyt kupillansa. Muutoin ilmaukseen kuuluu genetiivi: Otin hänen kirjansa. Hänen valitsemisensa oli virhe. Taas on nähty hirvinaaras ja sen vasikka.

Nominaalimuodosta (partisiipista tai infinitiivistä) riippuva 3. persoonan liite kuitenkin viittaa yleensä sen subjektipersoonaan: Puuseppä oli liimailemassa kokoon liitoksistaan auenneita tuoleja. Isä käski pojan ottaa kameransa mukaan. Sitten kuningas lähetti toisen poikansa onneaan koettamaan. Jos tarkoitetaan viittausta subjektiin, genetiivi pannaan ilmi: Muoti tarjoaa työkentän tuhansille sen piirissä työskenteleville. Isä käski pojan ottaa mukaan hänen kameransa. Sitten kuningas lähetti toisen poikansa hakemaan hänen valtikkaansa takaisin. – Ajatuksellisesti selvä viittaus saattaa sivuuttaakin nämä yleiset säännöt: Nykyään on merkonomien vaikea saada koulutustaan vastaavaa työtä. Miehet kantoivat huonekalut paikoilleen. Poika antoi oravan hypätä olalleen.