Siirry sisältöön

2/1997

Mahdollistatteko vesijumppaamiseni?

Sari Maamies, Hannes Mäntyranta

Ensinnäkin kiitokset Irmeli Pääkkösen kielenkorjausta ja kielenhuoltoa käsitelleestä kirjoituksesta (Kielikello 1/1997). Se oli muuten hyvä, …

Keskustelua

mentori

Sari Maamies

Mentori tarkoittaa ohjaajaa, opastajaa ja neuvonantajaa. Sanan juuret ovat kreikkalaisessa mytologiassa: Mentor oli Odysseuksen ystävä, …

Kysyttyä

Nykysuomen eksistentiaalilauseet

Aimo Hakanen

Yksi kirjoitetun suomen kielen perussääntöjä on, että lauseen predikaatti on samassa luvussa kuin subjekti. Niin sanotut eksistentiaalilauseet ovat kuitenkin poikkeus tästä säännöstä. Esimerkiksi monien kielioppaiden mainitsemassa mallilauseessa ”Säkissä on saappaat” subjekti on monikossa mutta predikaatti yksikössä. Eksistentiaalilauseen ja ns. normaalilauseen välinen raja ei ole aina selvä, mikä tuottaa toisinaan ongelmia kirjoittajille. Eksistentiaalilauseen ominaisuuksia ja käyttöä tarkastelee seuraavassa Turun yliopiston suomen kielen professori Aimo Hakanen.

Artikkeli

off-piste

Sari Maamies

Off-piste on monien laskettelua harrastavien tuntema termi. Piste on ranskaa, ja sen merkitys on mm. …

Kysyttyä

Oletko ystävä, tuttava vai kaveri?

Mirja Pitkänen

Sanastontutkimus on vanha ja perinteikäs kielentutkimuksen ala. Kielen sanat eivät ole irrallisia yksiköitä, vaan ne muodostavat erilaisia kenttiä, joissa sanojen merkitykset kytkeytyvät toisiinsa vaihtelevin tavoin. Synonymia eli samamerkityksisyys on useimmille tuttu termi. Esimerkkinä synonyymisista sanoista mainitaan usein mänty, honka ja petäjä, jotka viittaavat samaan puuhun. Lähemmin tarkastellen niiden merkityksessä on kuitenkin tyyliin, murteeseen, aikakauteen yms. liittyviä eroja. Mirja Pitkänen on tutkinut erilaisten ystävyyttä ilmaisevien sanojen muodostamaa merkityskenttää. Myös niiden samamerkityksisyys on vain pintapuolista, sillä ei ole samantekevää, minkä sanan valitsee missäkin tilanteessa.

Merkitys

Piika ja menetetty maine

Matti Vilppula

Valtiovarainministeriö asetti viime vuoden kesäkuussa (19.6.1996) työryhmän etsimään keinoja, joilla kotitalouksia voitaisiin kannustaa työllistämään. Kyse …

Artikkeli

rogaining eli vaellussuunnistus

Sari Maamies

Rogaining tarkoittaa pitkän matkan maastosuunnistusta, jossa suunnistaja tai joukkue vaeltaa maastossa 24 tuntia tavoitteenaan löytää …

Kysyttyä

Siperian rata

Sari Maamies

Siperian halki kulkevan rautatien nimi on venäjäksi Transsibirskaja magistral eli Transsib. Suomessa ei suositella käytettäväksi …

Kysyttyä

social economy eli yhteisötalous

Sari Maamies

Social economy tarkoittaa osuuskuntien, osakeyhtiöiden, yritysten yms. yhteisöjen taloutta. Sille on ehdotettu suomalaista termiä yhteisötalous.

Kysyttyä

Soome poisid eli Suomen-pojat

Sari Maamies

Suomen viime sodissa taistelleista virolaisista vapaaehtoisista käytetään viroksi nimitystä soome poisid. Suomennoksesta vallitsee kirjava käytäntö: …

Kysyttyä