Kysymys: Miten taivutetaan partitiivissa etunimeä Joe suomenkielisessä tekstissä? Kannatusta ovat saaneet sekä Joea että Joeta.

Vastaus: Taivutusmuoto perustuu ääntämiseen. Nimi Joe äännetään [džou], joten sen taivutusmuodot kirjoitetaan ja äännetään seuraavasti: genetiivi Joen [džoun], partitiivi Joeta [džouta] ja illatiivi Joehun [džouhun]. Ohje on yksinkertainen, ja sitä on helppo noudattaa. "Joea"-asun kannattajatkaan eivät sanoisi "kaakaoa" tai "radioa" vaan kaakaota ja radiota.


Kysymys: Voiko antaa suomalaiselle lapselle etunimen Harley tai Sidney ~ Sydney? Miten näitä nimiä taivutetaan?

Vastaus: Suomalaiseen etunimistöön on pyrkimässä melkoinen joukko aivan vieraskielisiä nimiä vieraissa kirjoitusasuissa. Nimenvalitsijat eivät tule ajatelleeksi hankaluuksia, joita esimerkiksi epävarmuus ääntämisessä ja taivuttamisessa aiheuttaa. Nämä esimerkit poikkeavat Joe-nimestä siinä, että vaikka niidenkin kirjoitusasu päättyy kahteen vokaaliin, ääntöasu päättyy lyhyeen i:hin: [haali] ja [sidni]. Vierasnimien taivuttamisen yleisohjeen mukaan siis genetiivi Harleyn [haalin] : partitiivi Harleya [haalia] : illatiivi Harleyyn [haaliin]. Saman mallin mukaan Sidneyn [sidnin] : Sidneyä [sidniä] : Sidneyyn [sidniin]. – Nimilain mukaan suomalaisen lapsen etunimen tulisi noudattaa kotimaista nimikäytäntöä, jota nämä nimet eivät edusta. Sitä paitsi Sidney ~ Sydney on esiintynyt sekä naisen- että miehennimenä sekä meillä että muualla. Nimilain mukaan pitäisi nimenkantajien oman edun vuoksi pyrkiä pitämään erossa naisen- ja miehennimet.