Sananmukaisesti mix tarkoittaa ’sekoitusta’. Liike-elämän terminä sanaa käytetään puhuttaessa asiakaskunnasta, esimerkiksi laivayhtiöllä on ”matkustaja-mix”. Tällaiseen yhteyteen sana sekoitus ei sovi. Voidaan puhua matkustajakunnasta tai - joukosta tai yksinkertaisesti matkustajista.