Massiivinen koronatestaus on kaikkialla maailmassa uusi asia. Jotta ihmisjoukot saadaan ohjattua turvallisesti näytteenottopaikoille, on tärkeätä kiinnittää huomiota etukäteistiedottamiseen niin mediassa kuin muuallakin ja myös testausasemien opasteiden selkeyteen.

Mediassa ovat esiintyneet mm. ilmaukset drive-in-testauspiste ja testauksen walk-in-malli. Tämäntyyppiset englantiin pohjautuvat ilmaukset eivät kuitenkaan avaudu vaivatta kaikentaustaisille testattaville ja median seuraajille. Toisaalta myös englantia hyvin osaava on saattanut hämääntyä, kun walk-in-ilmausta on joissain tilanteissa käytetty niin, että on sivuutettu englanninkielisen ilmauksen vakiintunut merkitys.

Hyvä yleisperiaate on, että englanninkielisten ilmausten tilalle mietitään suomalaisempia ilmaisutapoja. Ihan aina se ei kuitenkaan ole järkevää eikä mahdollista. Vierassana voi asettua omakielisten sanojen joukkoon, ja näin on jo käynyt sanalle drive-in. Sen parilta näyttävä walk-in on kuitenkin vähemmän tunnettu eikä sen vakiintunutta merkitystä voi päätellä esimerkiksi kouluenglannin pohjalta.

Englannin ilmaus walk-in ei niinkään luonnehdi liikkumisen tapaa kuten drive-in, vaan se viittaa palveluun tai asiointiin, johon ei tarvita ajanvarausta. Walk-in-tyyppiseen palveluun voi siis piipahtaa spontaanisti, kun taas koronatestaukseen nimenomaan tarvitaan ajanvaraus ainakin toistaiseksi.

Millaisin ilmauksin eri näytteenottopisteitä voisi sitten kuvata?

Vakiintunut ja tuttu drive-in

Sana drive-in on jo pitkään kuulunut suomen yleiskieleen ja monien suomalaisten kielenkäyttöön. Hakusanana se esiintyy mm. 1990-luvulla ilmestyneessä Suomen kielen perussanakirjassa. Viimeistään koronan myötä lähes kaikki loputkin suomalaiset tutustuivat drive-in-konseptiin tavalla tai toisella, joko omakohtaisesti tai julkisuuden kautta.

Drive-in-testaukseen saavutaan autolla. Kuva: Kimmo Rampanen, Vastavalo.

Koska koronatesteihin tulee monenikäistä ja -taustaista väkeä, drive-in-testausaseman luonnetta voisi avata kertomalla, että se on näytteenottopiste, johon tullaan yleensä autolla ja jossa asioidaan autossa istuen.

Drive-in-asioinnissa näyte otetaan yleensä auton ikkunan kautta kuljettajalta, matkustajilta tai molemmilta. Hieman hämmentävää on, että joihinkin suomalaisiin drive-in-pisteisiin on voinut saapua myös kävellen tai vaikkapa pyöräillen.

Vierassanan selkeä ja käytännöllinen kirjoitusasu on yhdysmerkin sisältävä drive-in. Se noudattaa samantyyppisille sanoille suositettua kirjoitusasua, ja siitä on helppo muodostaa uusiakin yhdyssanoja.

Entuudestaan suomen yleiskielessä tunnetaan mm. drive-in-katsastus, -elokuva, -konsertti, -pankki, -hampurilaisbaari ja -paikka. Vähemmän tunnettuja ovat esimerkiksi drive-in-jumalanpalvelus ja drive-in-moottorikelkkateatteri. Korona-ajan uusia ilmauksia ovat drive-in-testausasema, drive-in-näytteenottopiste ja näytteenoton drive-in-piste.

Kävellen vai autoillen?

Jos opasteissa halutaan ohjata autoilijat ja jalkaisin saapuvat eri linjoille, suomeksi voitaisiin viestiä tähän tapaan:

  • Covid-19-testaus jalankulkijoille
  • Covid-19-testaus autoilijoille

Opasteissa kannattaa hyödyntää kuvia. Esimerkiksi auton ja kävelevän ihmisen kuvat ovat informatiivisia riippumatta siitä, miten hyvin testiin tulija osaa suomea, ruotsia tai muita kieliä.

Miksi walk-in on ongelmallinen?

Englannin walk-in tarkoittaa vastaanottoa tai palvelua, johon ei tarvita ajanvarausta. Toisinaan jopa anonyymi asiointi on mahdollista. Sanaa on käytetty näin Suomessakin:

  • Perjantaisin walk-in-päivä! (tatuointiliikkeen mainos)
  • Soita hiv-testauksen neuvontapuhelimeen ja varaa aika walk-in-testiin.

Ilmaus walk-in ei siis ainakaan toistaiseksi sovi koronatestauksen yhteyteen, sillä testiin päästäkseen täytyy varata aika etukäteen. Jos testiin pääsisi ilman ajanvarausta, silloinkin tilalle sopisi jokin selvempi ilmaus, esimerkiksi matalan kynnyksen testauspaikka tai ajanvaraukseton testaus.

Englannin walk-in-ilmauksella on myös toinen keskeinen merkitys. Se voi viitata asuntoon tai muuhun tilaan, jonne on suora sisäänkäynti kadulta (vrt. walk-in apartment), taikka säilytystilaan, jonka sisälle voi kävellä ja jossa mahtuu kääntymään (vrt. walk-in refrigerator, walk-in wardrobe; suomeksi lähinnä kylmiö ja vaatehuone).

Entä sitten drive-through ja walk-through?

Koronatestin näytteenottopaikan luonnehtimiseen walk-in ei siis sovi, kun tarkoitetaan testiä, johon tarvitaan ajanvaraus.

Tilanne on sama muissakin maissa, ja englanninkielisissä yhteyksissä on siksi otettu käyttöön tässä suhteessa neutraalit ja symmetriset ilmaukset drive-through ja walk-through. Tällaiset testauspaikat ovat läpikulkupisteitä, joista toiseen tullaan pääasiassa autolla ja toiseen kävellen. Molemmissa korostuu linjamainen eteneminen ja lyhyt, hetkellinen pysähdys, jonka jälkeen siirrytään eteenpäin samaa linjaa pitkin. Mukana on myös ajatus siitä, että pisteeseen tullaan suoraan kadulta, ilman, että siirryttäisiin sisätiloihin odottelemaan näytteenottoa.

Tällaiset through-loppuiset ilmaukset olisivat kuitenkin hankalia suomenkielisissä yhteyksissä, sillä ne sotivat liiaksi suomen kielen äännejärjestelmän periaatteita vastaan. Ne ovat hankalia sekä kirjoitettuina että ääneen lausuttuina.

Vaikka through lienee tuttu kaikille englantia osaaville, se on silti sanana vaikeampi ja oudompi kuin in. Toisaalta sopivan suomenkielisen vastineenkin löytäminen on vaikeaa.

Ehkäpä tilalle sopisi jo edellä mainittu yksinkertainen ilmauspari kuvineen:

  • Covid-19-testaus jalankulkijoille
  • Covid-19-testaus autoilijoille

Pikatestaus ja pop-up-testausasema

Jos halutaan erityisesti korostaa testauspisteen väliaikaista luonnetta, voidaan käyttää ilmausta pop-up-testausasema.

Yhdyssanan alkuosa viittaa siihen, että näytteenottopiste on perustettu nopeasti ja se on tarkoitettu vain väliaikaiseksi rakennelmaksi, joka voidaan purkaa ja tarvittaessa pystyttää uudestaan toisaalle. Samantyyppisiä ilmauksia ovat pop-up-ravintola ja pop-up-ostoskeskus.

Kun uudentyyppiset koronapikatestit kehittyvät ja yleistyvät, näytteenottopaikkoihin voisi viitata myös ilmauksilla pikatestiasema ja pikatestauspaikka. Pikaisuuden kriteeriksi ei kuitenkaan riitä, että näytteenotto sujuu nopeasti. Myös tulos pitäisi saada nopeasti, lähes saman tien, ja se juuri on pikatestien idea.