Siirry sisältöön

monimerkityksisyys

Etätyö, lähityö ja läsnätyö

Henna Makkonen-Craig

Onko sanoilla lähityö ja läsnätyö jokin merkitysero? Kumpaa näistä olisi parempi käyttää etätyön vastakohtana?

Sanat

Toimisto, jossa vain yksi työntekijä paikalla.

Löytymisen merkityksiä

Helmi Kilpeläinen

Ohje ”Vain jokin, joka on ollut hukassa, voi löytyä” lienee monelle tuttu jo kouluajoilta. Ohjeen mukaan ilmauksia kuten ”Puhelimesta löytyy hyvä kamera” olisi siis vältettävä. Mutta pidetäänkö tästä enää nykyisin kiinni, ja mitä kaikkea löytyä oikeastaan tarkoittaa?​​​​​​​

Sanat

Mitä ”drive-in” ja ”walk-in” oikeastaan tarkoittavat?

Henna Makkonen-Craig

Covid-19- eli koronatestauspisteitä on perustettu nopeaan tahtiin. Suomenkielisissä yhteyksissä on käytetty ilmauksia ”drive-in” ja ”walk-in”. Mitä nämä englannin sanat oikeastaan tarkoittavat? Mitkä olisivat sopivia suomenkielisiä ilmauksia?

Sanat

Erityyppisiä väärinkäsityksiä ja niiden taustaa

Klaus Laalo

Arto Mustajoen tuore teos Väärinymmärryksiä: Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? on pitkäaikaisen kypsyttelyn tulos. …

Julkaisuja

Emojit – digitaalisen viestinnän hieroglyfit

Olli Tamminen

Emojit herättävät tunteita puolesta ja vastaan. Turhia kuvia, oleellinen osa kieltä vai jotain ihan muuta? Tässä kirjoituksessa luodaan katsaus emojien historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Virasto leikkii kielellä

Salli Kankaanpää

Hallintolain 9. pykälässä säädetään hallinnon kielenkäytöstä: ”Viranomaisten on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.” Kaikki monitulkintaisuus ei kuitenkaan ole vastoin lain henkeä, vaan hallinnonkin teksteissä voi joskus leikitellä kielellä.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Saako olla ironiaa?

Toini Rahtu

Ironialla ilmaistaan jotain kielteistä, mutta kätketysti ja monimielisesti, ja siksi sen tulkinta ei aina ole helppoa. Käsitykset ironianviljelyn sopivuudesta erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin kietoutuvat monenlaisiin käytösnormeihin ja kielellisiin odotuksiin.

Merkitys

Mikä kumman tietoyhteiskunta?

Anna Uusitalo

Sanaan tietoyhteiskunta ei voi olla törmäämättä lähes päivittäin, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Sana saa erilaisia merkityssisältöjä ja tulkintoja sen mukaan, miten puhuja ja kuulija tulkitsevat todellisuutta.

Artikkeli

Monimerkityksinen valmius

Esko Koivusalo

Kielenhuoltajat luonnehtivat joitakin ilmauksia muotisanoiksi. Luonnehdinta on tarkoitettu usein samalla kritiikin perusteluksi: sana on kartettava, …

Artikkeli