Kysymys

Mitä lainasana kampus tarkoittaa?

Vastaus

Kampus on lainasana, jonka taustalla on alun perin latinan campus ’tasanko, kenttä’. Nykyään sana tarkoittaa suomen yleiskielessä korkeakoulualuetta, ja se on otettu tässä merkityksessä käyttöön 1900-luvun jälkipuoliskolla englannin campus-sanan mallin mukaisesti. Kampus on tavallisesti yhtenäinen alue, jossa sijaitsevat tietyn korkeakoulun rakennukset ja tilat, kuten luentosalit, ruokala ja kirjasto sekä henkilökunnan työhuoneet.

Sanaa on kuitenkin viime vuosina alettu käyttää perusmerkityksestään poiketen. Esimerkiksi Hirsikampukselta tai Männistön seniorikampuksen Mäntykampukselta ei löydy yliopistojen eikä ammattikorkeakoulujen rakennuksia.

Hirsikampuksella toimivat alemman koulutusasteen oppilaitokset Pudasjärven yhtenäiskoulu ja lukio. Tässä nimessä kampus tarkoittaa siis korkeakoulualueen sijaan yleisesti oppilaitosaluetta tai koulukeskusta.

Nimessä Mäntykampus sanan merkitystä on laajennettu entisestään: se tarkoittaa tietyn instituution tiettyyn käyttötarkoitukseen − tässä tapauksessa ikäihmisten asuintaloiksi − suunniteltujen rakennusten muodostamaa kokonaisuutta.

Myös englannin campus-sanalla on jo aiemmin saatettu viitata korkeakoulualueen sijaan esimerkiksi teollisuusalueeseen tai yrityskeskittymään. Apple-yrityksen keskustoimisto sijaitsi vuosina 1993−2017 Apple Campus -nimisellä alueella. Suomestakin löytyy muun muassa Campus Maria. Tämä kampus on Helsinkiin entisen Marian sairaalan tiloihin suunniteltu start up -keskus, jonne halutaan keskittää niin start up -yrittäjyyttä, suuryrityksiä, sijoittajia kuin tutkimustakin.