Yhdistyneiden kansakuntien (YK) talous- ja sosiaalineuvostossa työskentelee paikannimiin erikoistunut asiantuntijaryhmä nimeltään United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). UNGEGN on pysyvä asiantuntijaelin, joka on vuodesta 1967 lähtien pyrkinyt edistämään kansainvälistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. UNGEGNin työn lähtökohtana on, että kun paikoista puhutaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti samoilla nimillä, kommunikointi helpottuu, mistä on hyötyä muun muassa kriisitilanteissa.

UNGEGN kannustaa YK:n jäsenmaita käytössä olevien perinteisten paikannimien keräämiseen ja tallentamiseen sekä niiden kirjoitusasujen vakiinnuttamiseen. Tarkoituksena on, että kunkin maan omat paikannimet toistuisivat sen itsensä virallisesti hyväksymissä muodoissa muidenkin maiden kartoissa ja paikkatietojärjestelmissä. Tätä työtä kutsutaan paikannimien standardoinniksi. Monissa maissa standardointi on kuitenkin puutteellista tai puuttuu kokonaan, joten UNGEGN auttaa siinä muun muassa tarjoamalla ohjeita ja koulutusta. Lisäksi UNGEGNin järjestämissä konferensseissa on annettu suosituksia, joita kunkin maan on hyvä noudattaa paikannimityössään.

Suosituksia on annettu esimerkiksi maiden nimien kirjoitusasuista ja henkilönnimen sisältävien muistonimien antamisen periaatteista. Nimistönhuoltajan työssä hyödyllisiä ovat myös suositukset muulla kuin latinalaisella kirjaimistolla kirjoitettavien nimien muuntamisesta latinalaiseen kirjaimistoon; suosituksia noudatetaan mm. kreikan ja kiinankielisten nimien kirjoittamisessa.

Erityisen tärkeä on suositus jokaiseen maahan perustettavasta paikannimiviranomaisesta. Suositukseen tukeutuen Kotimaisten kielten keskus ja Maanmittauslaitos ovat jo pitkään ajaneet Suomeen paikannimilakia, jolla turvattaisiin yhdenmukainen nimien käyttö julkishallinnossa.

Elokuussa 2017 UNGEGN järjesti New Yorkissa 11:nnen paikannimien standardointikonferenssin, jossa juhlittiin myös ryhmän 50-vuotista taivalta. Viime vuosina yhteisiä huolenaiheita ovat olleet muun muassa yksityisissä karttapalveluissa näkyvät virheelliset nimet sekä perinteisen paikannimistön korvautuminen uusilla kaupallisilla nimillä ja nimeämismalleilla.

Pinnalla elokuun konferenssissa olivat myös joukkoistaminen osana paikannimitiedon keruuta ja tarkistusta sekä hallinnollisten muutosten aiheuttamat nimiongelmat. Nämä ovat ajankohtaisia aiheita Suomessakin: Vastikään julkaistiin Kotimaisten kielten keskuksen sähköinen Nimiarkisto, jonka paikannimitietoja nimistä kiinnostuneet saavat täydentää. Maakuntauudistus puolestaan on ollut Suomessa suunnitteilla jo pitkään.

Suomi on osallistunut asiantuntijaryhmän työhön sen perustamisesta lähtien. Viime vuosina edustajia on yleensä ollut kaksi: sekä Maanmittauslaitoksen paikkatiedon asiantuntija että Kotimaisten kielten keskuksen nimistön asiantuntija. Vuosien varrella asiantuntijaryhmä on antanut edustajille sekä vertaistukea nimistönhuollon ja nimistötietojen käsittelyn ongelmiin ja ratkaisuihin että hyviä ideoita erilaisten nimijulkaisuiden aiheiksi.