Ammattikasvatushallitus oli tiedustellut lautakunnan kantaa ammatillisen viestintäkulttuurialan peruslinjan uusien opistoasteisten koulutusammattien nimikkeistä.

Viestintäkulttuurialan ammatillisen koulutuksen toimikunta oli ehdottanut tutkinnolle ja ammatille nimitystä medianomi. Uusi nimitys olisi monien erilaisten kuva-, ääni- ja valoilmaisun sekä ohjelmatuotannon ammattien yhteinen nimike. Sen piiriin kuuluisivat nykyisistä ammateista mm. kamera-assistentti, kameramies, valaistusmestari, valomies, lähetystarkkailija, äänisuunnittelija, äänittäjä, äänitarkkailija, studioesimies, levykaivertaja, musiikkituottaja, ääniteknikko, kuvaussihteeri, tuotantoassistentti, järjestäjä, studio-ohjaaja, tuotantopäällikkö, apulaisohjaaja, tuottaja, lähetyksenvalvoja.

Lautakunta piti tehtävää hyvin vaikeana, koska olisi löydettävä yhteinen nimike monelle erilaiselle tutkinnolle. Lautakunta suositti harkittavaksi vaihtoehtoja viestintäassistentti, joka viittaa avustaviin tehtäviin, ja mediamestari, joka puolestaan viittaa vaativiin tehtäviin.

Lautakunta muistutti, että näin moninaisten tehtävänkuvien tutkintonimikkeeksi olisi hyvä ratkaisu etsiä jokin yhdyssanaryhmä, jossa olisi yhteinen perusosa ja eri suuntia kuvaavia määriteosia. Tässä tapauksessa olisi ollut mahdollinen sen tapainen perusosa kuin linjakko (vrt. karjakko, kylmäkkö) ja eri tutkintojen niminä esimerkiksi kuvalinjakko, valolinjakko, äänilinjakko.