Siirry sisältöön

tutkintonimikkeet

Kuka on akateeminen, entä akateemikko?

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Miten sana akateeminen määritellään? Onko esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö akateeminen ja hänen tutkintonsa akateeminen …

Merkitys

Someaktivisti ja tasavallan presidentti
Tittelit ja niiden taivuttaminen

Sari Maamies

Kun erisnimeä taivutetaan lauserakenteen vaatimalla tavalla, nimen seurana esiintyvät tittelit eli nimikemääritteet – sellaiset kuin kasvatustieteen maisteri, pianisti ja tullikoira – joko taipuvat tai jäävät taipumatta. Milloin titteli taipuu erisnimen mukana, entä milloin se jää perusmuotoon?

Taivutus ja johtaminen

Kyltti talon seinässä: "Tasavallan presidentti Risto Ryti aloitti lakimiesuransa tässä talossa v. 1910."

Valtiotieteen vai valtiotieteiden kandidaatti?

Riitta Eronen, Arto L. Savolainen

Kysymys: Nykysuomen sanakirja, ainakin minun painokseni, sanoo, että valtiotieteilijät ovat valtiotieteen kandidaatteja ym., kauppatieteilijät taas …

Kysyttyä

medianomi

Ammattikasvatushallitus oli tiedustellut lautakunnan kantaa ammatillisen viestintäkulttuurialan peruslinjan uusien opistoasteisten koulutusammattien nimikkeistä. Viestintäkulttuurialan ammatillisen koulutuksen …

Suomen kielen lautakunta