Kysymys: Miten Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen lyhenteet kirjoitetaan ja miten niitä taivutetaan?

Vastaus: Luonnonvarakeskuksen lyhenne on LUKE tai Luke ja Suomen ympäristökeskuksen SYKE tai Syke. Silloin kun lyhenne luetaan sanana – tässä tapauksessa siis [luke] eikä kirjain kirjaimelta  [äl-uu-koo-ee] – se voidaan kirjoittaa joko kokonaan isoin kirjaimin tai vain isolla alkukirjaimella.

Luke taipuu ongelmitta Luken, Lukessa, Lukeen. Lyhennenimi taipuu yleensä eri tavoin kuin mahdollinen vastaava yleissana. Niinpä Syke taipuu Syken, Sykessä (vertaa sana syke, joka taipuu sykkeen, sykkeessä). Lyhennenimi voi taipua samoin kuin vastaava yleissana lähinnä silloin, jos halutaan tietoisesti korostaa yhteyttä sanan merkitykseen.

Taivutuspääte liitetään lyhennenimeen suoraan, vaikka se kirjoitettaisiin kokonaan isoin kirjaimin: LUKEssa, SYKEen.

Lyhenne voidaan tarvittaessa mainita koko nimen perässä suluissa:

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan hirviurosten vähäisyys aikuiskannassa myöhästyttää naaraiden tiineytymistä.

Tulva jää pieneksi, mutta ainakin Kiskonjoella ja Loimijoella vesi on noussut alavimmille pelloille, tiedottaa Suomen ympäristökeskus (Syke).

Kannattaa kuitenkin muistaa, että erityisesti Luonnonvarakeskus on niin lyhyt nimi, ettei erillistä lyhennettä monissa yhteyksissä tarvita ollenkaan, vaan voidaan käyttää koko nimeä.

Ruotsinkielisissä yhteyksissä tulisi käyttää ruotsinkielisiä nimiä Naturresursinstitutet ja Finlands miljöcentral tai tarvittaessa näistä muodostettuja lyhenteitä.