1.1.2010 toimintansa aloittaneiden kuuden aluehallintoviraston suomen- ja ruotsinkieliset nimet määrättiin asetuksessa. Siinä ei kuitenkaan määritelty, mitä nimitystä uudesta hallintoalueesta tulee käyttää, eikä sitä, kuinka uutta aluejakoa on kutsuttava.

Valtiovarainministeriöstä saadun tiedon mukaan se, mistä ennen selvittiin lääni-sanalla, on nyt suomeksi aluehallintoviraston toimialue, ruotsiksi Regionförvaltningsverkets verksamhetsområde tai verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket ja englanniksi area of operation of the Regional State Administrative Agency.Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue on ruotsiksi Verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland ja englanniksi area of operation of the Regional State Administrative Agency for Southern Finland.

Entistä läänijakoa vastaava jako on ministeriön mukaan nyt aluehallintovirastojen toimialuejako, ruotsiksiindelningen i Regionförvaltningsverkens verksamhetsområden tai  indelningen i verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken ja englanniksi breakdown of areas of operation of the Regional State Administrative Agencies.

Koska Ahvenanmaalla aluehallintoviraston tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto, viraston nimet ilmoitetaan seuraavasti: Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland - State Department of Åland. 

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten nimet eri kielillä ovat luettavissa Kielitoimiston ohjepankista: https://kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/avit-ja-ely-keskukset-eri-kielilla/(siirryt toiseen palveluun)