Sanastolautakunta on isojen sanastotöiden (mm. tautinimistön luokitus) ohessa käsitellyt joukon yksittäisiä termiongelmia, joista seuraavassa muutamia yleiskielen kannaltakin kiinnostavia.

Kaikututkimus

Ultraäänitutkimuksen nimityksenä on lautakunnan mielestä kaikututkimus (rinnalla kaikukuvaus) sopivampi kuin ”ultraäänitutkimus”, joka on pitkä ja synnyttää maallikossa epäselviä assosiaatioita.

Sydänvalvuri

Lautakunta on todennut yksityiselle kysyjälle, että kardioskoopin suomenkieliseksi nimitykseksi soveltuu sydänvalvuri. Sana on vapaasti yleisemminkin käytettävissä. Perusosaa valvuri voidaan käyttää muunkintyyppisten valvontalaitteiden nimityksissä.

Selkeitä erikoisalojen nimityksiä tiedotukseen!

Eräs kysyjä toivoo maallikoille tarkoitettuun esitteeseen erikoisalojen nimityksille selkeitä suomenkielisiä vastineita. Lautakunta totesi, ettei nimityksen valinnassa ole yleensä otettu huomioon, miten ne soveltuvat maallikoille suunnattuun tiedotukseen. Esimerkiksi lääkärikeskuksen esitteeseen voisivat soveltua seuraavanlaiset luonnehdinnat:

Erikoisala Suomennosehdotus

Anestesiologia

Nukutukset ja puudutukset
Endokrinologia Hormonitoiminnan häiriöt
Fysiatria Fysikaaliset hoitomuodot
Gastroenterologia Ruoansulatuselinten taudit
Geriatria Vanhustentaudit
Kliininen fysiologia Elintoimintojen mittaukset
Kliininen neurofysiologia Hermotoimintojen mittaukset
Psykiatria Mielitaudit
Nefrologia Munuaistaudit
Neurologia Hermoston taudit
Patologia Kudos- ja solurakenteiden laboratoriotutkimukset
Thoraxkirurgia Rintaontelokirurgia
Urologia Virtsaelintaudit

Lautakunta ei kuitenkaan tässä vaiheessa anna yhtenäistä suositusta, mutta se toivoo, että asiasta viriäisi keskustelua.

Sikiöikä

Englanninkielisten ilmausten gestational age ja fetal age vastineeksi suositetaan termiä sikiöikä. Ilmauksen length of gestation vastineeksi suositetaan raskauden kestoa.

Raskausosasto

Lautakunta yhtyi kielitoimiston suositukseen, jonka mukaan ”prenataaliosaston” nimitykseksi suositetaan raskausosastoa.

Käänteishyljintä

Suositetaan että graft versus host suomennetaan sanalla käänteishyljintä.

Keinohedelmöitys ja keinosiemennys

Keinohedelmöitys tarkoittaa koeputkessa tehtävää hedelmöitystä. Keinosiemennyksessä viedään spermaa emättimeen tai kohdunsuuhun, mikä ei kuitenkaan aina johda hedelmöitykseen.

Keliaakikko

Keliakiayhdistyksen esityksestä on vahvistettu käyttöön keliakiapotilasta tarkoittava sana keliaakikko.

AIDS eli immuunikato

Lääketieteen sanastolautakunta sekä suomen kielen lautakunta ovat päättäneet suosittaa, että AIDSista voidaan tarvittaessa käyttää nimitystä immuunikato.