Auditorion penkkirivejä ja yleisöä kuvattuna ylhäältä.
Yleisöä auditoriossa. Kuva: Pixabay.

Kysymys

Mikä on sopiva suomenkielinen ilmaus tieteellisen konferenssin pääpuhujille? Englanniksi käytössä on sana keynote speaker, toisinaan myös plenary speaker. Ilmausta tarvitaan konferenssin järjestäjien teksteissä.

Vastaus

Ilmaus keynote speaker ei tosiaan sovi suomenkielisiin teksteihin, vaikka sitä kuulee välillä tieteentekijöiden ammattislangissa. Kun tilaisuudesta viestitään yleistajuisesti, helppoja ja ymmärrettäviä ilmauksia ovat kutsupuhuja, juhlapuhuja ja pääpuhuja sekä vastaavat esitelmöijä-loppuiset sanat.

Tiedeyhteisöissä yleisiä ovat myös plenaaripuhuja ja plenum-puhuja sekä vastaavat esitelmöijä-loppuiset sanat. Etenkin keskusteluissa henkilöön voidaan viitata myös ilmauksella plenaristi, joka on tyyliltään hieman rennompi. Vastaavat esitelmiä kuvaavat yhdyssanat ovat suomeksi plenaariesitelmä ja plenum-esitelmä sekä pidemmälle suomalaistettu ilmaus pleenumiesitelmä.

Plenaari-, plenum- ja pleenumi-alkuisten sanojen taustalla ovat latinan adjektiivit plenus ’täysi’ ja plenarius sekä substantiivi plenum ’täysi tila’. Plenaariesitelmä kokoaa konferenssiväen yhteen, eli samaan aikaan ei ole muita esitelmiä tai työpajoja. Muuten konferensseissa on runsaasti rinnakkaisia esitelmiä ja muita tapahtumia, jolloin osallistujat jakaantuvat eri huoneisiin, rakennuksiin ja jopa eri kampuksille. Sanalla täysistunto eli pleenumi viitataan etenkin poliittisiin kokouksiin; hyvä esimerkki tästä on eduskunnan täysistunto.

Ilmausten kutsupuhuja ja kutsuesitelmä etu on, että ne ovat asiallisen ja arvokkaan kuuloisia ja lisäksi helposti ymmärrettäviä. Kaikki kutsuesitelmät eivät kuitenkaan ole plenaariesitelmiä, vaan kutsuesitelmä voi tarkoittaa muutakin. Kutsuesitelmä voidaan pitää vaikkapa seminaarin yhteydessä tai vuosikokouksen aluksi tai päätteeksi, jolloin se voi olla tilaisuuden ainoa esitelmä. Tällainen kutsuesitelmä on usein yleistajuisempi kuin plenaariesitelmä.

Sanaa juhlapuhuja voidaan käyttää, jos kyseessä on tieteellisen konferenssin, yhdistyksen tai organisaation merkkivuoden kunniaksi järjestettävä tilaisuus. Vuosijuhlan, juhlaseminaarin tms. kutsupuhuja pitää silloin juhlaesitelmän, -luennon tai -puheen.