Maaliskuun alussa 2002 aloittaa työnsä valmisteluelin, jonka EU:n valtionpäämiehet asettivat suunnittelemaan EU:n perussopimusten ja päätöksentekotapojen uudistamista. Tiedotusvälineissä elintä nimitetään konventiksi. Toimittajat ovat kuitenkin toistaiseksi katsoneet sanan selittämisen tarpeelliseksi ja puhuneet mm. neuvottelukunnasta, valmisteluelimestä ja työryhmästä. EU.n suomenkielisissä teksteissä siitä käytetään sanaa valmistelukunta, joka antaa kokouksen luonteesta ja laajuudesta varsin hyvän käsityksen.

Valmistelukunta koostuu presidenttien tai pääministerien, jäsenmaiden parlamenttien, ja Euroopan parlamentin ja komission edustajista. Sen tehtävä on valmistella asiakirja, jota EU:n valtionpäämiehet voivat käyttää pohjana päättäessään perussopimusten uudistamisesta. Näin koottiin valmistelukunta tekemään alustavaa tekstiä EU:n perusoikeuskirjaksi. Ranskalaiset halusivat sen nimeksi tyyliltään juhlavan sanan convention. Samanniminen kansanedustuslaitos toimi Ranskan suuren vallankumouksen aikana. Useimmat muut EU-kielet omaksuivat tähän sanaan perustuvan nimen, mutta suomeen ja kreikkaan valittiin omaperäinen sana. Kreikaksi nimi on synélefsi ja suomeksi siis valmistelukunta.

Myös suomen kielessä on jo ennestään ollut käytössä sana konventti. Nykyisin sitä käytetään lähinnä hengellisistä kokouksista, mutta varsin monille konventti on tuttu nimenomaan koulun toverikunnan ja sen järjestämien koulujuhlien merkityksessä. Konventti voi siis herättää monenlaisia, huvittaviakin mielleyhtymiä, vaikka poliitikot ja asiantuntijat ovat täysin sanan sen uudessa merkityksessä omaksuneetkin.