Kiinassa Jangtsejokeen rakenteilla olevan padon nimestä on esiintynyt lehdistössä eri versioita: Kolmen solan / kanjonin / rotkon pato. Näistä lähimpänä kiinalaisen nimen sisältöä on Kolmen rotkon pato.